Albums

Staatsiedag - Loek Vink 50 jaren gildebroeder

20-jan-2018 (6 foto's)

Jan Philippus, kapucijn, 50 jaar priester

04-aug-2013 (23 foto's)

75-Jarig jubileum Gildekring Maasland

12-mrt-2010 (11 foto's)

Zoek op naam:

Foto's

Kermisverschieting (17-jul-2011)

Koningschieten doet het gilde om de drie jaar, op kermismaandag. In de tussenliggende jaren is er een onderlinge verschieting waarbij de gezelligheid het belangrijkst is. Dit jaar handboogschieten op doel en wip, jeu de boules en schieten met een kleine kruisboog op doel. Tevens een goed moment om elkaar deelgenoot te maken van de vakantieplannen.