Albums

Staatsiedag - Loek Vink 50 jaren gildebroeder

20-jan-2018 (6 foto's)

Jan Philippus, kapucijn, 50 jaar priester

04-aug-2013 (23 foto's)

75-Jarig jubileum Gildekring Maasland

12-mrt-2010 (11 foto's)

Zoek op naam:

Foto's

Groot onderhoud (30-aug-2011)

Dit jaar staat onder andere in het teken van de revitalisatie van het gildeterrein en het gildelokaal. Eind maart en begin april wordt het voetpad in een strakke lijn gelegd. Vanaf 21 juli krijgt het gildelokaal een opknapbeurt. Vervolgens wordt op dinsdagavond 16 augustus de jeu de boules baan verlicht. Twee weken later is het gildelokaal nog mooier en gezelliger door de tapijttegels en een iets andere opstelling van het meubilair.