Informatie - Jaaroverzicht 2000

'We zijn traditioneel èn eigentijds. Oud en jong. Al oud toen mijn grootvader nog jong was en zo jong als de jongste gildebroeder'.

De viering van de patroonsdag van het gilde is op zaterdag 22 januari in De Dorpsherberg. Tijdens de gildenmis in de Joanneskerk schenken de vaandrig van het gilde en zijn echtgenote, Jan en Jo Goudsmits-Massuger, het gilde een altaarbeeld van de patroonheilige. Tijdens de jaarvergadering wordt Jack Goudsmits gehuldigd in verband met zijn 25-jarig lidmaatschap. Zijn vrouw Joke deelt mee in de feestvreugde middels een bloemetje. De vergadering benoemt Loek Vink tot eerste deken en Bert van Straalen tot tweede deken. Het avondprogramma speelt zich af in vakantieoord De Waterput. Troubadour Henk Habraken uit Dinther verleent hieraan zijn medewerking.

De Bossche bisschop Mgr. A.L.M. Hurkmans installeert op zondag 27 februari de 28-jarige David Lebrun als vijfde pastoor van de Joannesparochie. 'Samen gaan we er iets van maken!', is de slotzin van de korte, bevlogen en hartelijke toespraak van de nieuwe Belgische pastoor. Aan het einde van de dienst wordt hij geïnstalleerd als ere-deken van het gilde Sint-Sebastiaan.

In tegenstelling tot hetgeen jarenlang gebruikelijk is, begint de schietcompetitie voortaan op de eerste zondag van april. Tijdens een daaropvolgende drukke 2de Paasdag 24 april, wordt het seizoen officieel geopend. 23 Schutters, waarvan vijf jeugdschutters, en vele andere belangstellenden zijn op het gildenterrein. 'Tussen de bedrijven door' leggen enige gildenbroeders de lijnen voor de te bouwen jeu de boulesbanen. Daarnaast heeft de aanpassing van een van de doelen ieders aandacht. Aan het eind van de middag ontvangen de prijswinnaars de haantjes en de eieren. Jo Scholtze als eerste bij de heren, Wien Massuger-van Ierland bij de dames en Frank van Loon is de beste jeugdschutter.

Zeer velen geven op de avond van 4 mei gestalte aan de Nationale Dodenherdenking. Vastberaden zijn de gilden uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom prominent aanwezig tijdens de officiële bijeenkomst in de Joanneskerk, de stille tocht en bij het bevrijdingsmonument.

In een goed gevulde Petruskerk begint op zondag 21 mei een indrukwekkende viering: de herinwijding van het gerestaureerde gebouw door Mgr. A.Hurkmans. Het gebeurt in een kleurrijke Brabantse omgeving met medewerking van het Heukelomse gilde Sint Joris/Sint Sebastiaan en ons gilde. Er trekt een huiver en ontroering door de kerk, als de gilden met geheven vlaggen en met tromgeroffel binnentrekken, gevolgd door een lange stoet van liturgisch medewerkenden.

Omdat het gilde een groot gedeelte van de 21ste mei aanwezig is bij de festiviteiten in de Petruskerk, is het later op de dag, helaas met een kleine afvaardiging, present bij de kringdag van Maasland in Elshout. Peter Schilders wordt Kampioen handboog wip en Teun Schoones, nog geen twee maanden jeugdlid, verdient de 2de prijs handboog wip bij de jeugd.

De verschieting om de 'J.v.d.Wielbeker' is op zondag 4 juni bij het gilde Sint Ambrosius in Loon op Zand. Dit gilde schiet het laatste stukje van de vogel en wint zodoende voor de derde achtereenvolgende keer de wisselbeker. Bij het individueel schieten op de wip wordt Patrick van Roessel eerste en Jack Goudsmits tweede. Joris Goudsmits eindigt als tweede bij de jeugd. Totaal zijn er ongeveer 30 deelnemers.

Het is de dag van hun dromen, als Petra Koer trouwt met onze gildenbroeder Patrick van Roessel. Tijdens de huwelijksvoltrekking op vrijdag 23 juni in het kasteel van Dussen is het bestuur vertegenwoordigd door de hoofdman en vaandrig. In het begin van de avond gaat het gehele gilde ter receptie te Tilburg en brengt een vendelhulde.

Verschillende groepen kinderen brengen op de Roefeldag op zaterdag 24 juni een bezoek aan het gilde. Er wordt geschoten en gesproken. Uniek is een educatieve videofilm over het Brabantse gildenwezen. Bij het zien van de film zijn de kinderen muisstil.

Daags erna, zondag de 25ste juni, komen zes gilden naar Oisterwijk voor de jaarlijkse Regio-wip-verschieting. Een fantastisch georganiseerde wedstrijd op ons gildenterrein en een gedeelte van het Lindepark. Het gilde Sint Ambrosius uit Loon op Zand wint de verschieting. Ons gilde eindigt samen met het Alphense gilde Sint Willibrordus en het gilde Sint Sebastiaan uit Lage Mierde op een gedeelde tweede plaats. Na toepassing van de reglementen krijgen wij de beker voor de vierde prijs. Sint Sebastiaan uit Diessen wordt vijfde, gevolgd door Sint Sebastiaan en Barbara uit Moergestel en Sint Antonius en Sint Sebastiaan uit Haaren. Het gilde Sint Ambrosius uit Gilze is helaas verhindert. Onze koning Jo Scholtze wint de verschieting tussen de gildenkoningen.

Een vroege reveille, een uurtje bezinning, spanning, stilte, gejuich, een ontlading gevolgd door een aanhoudende jubelstemming. Dat is de beschrijving van het koningschieten bij het gilde op zondag 9 juli. Jan Massuger is voor drie jaar de gildenkoning. "En ik schiet nooit", zijn de eerste woorden van de nieuwe koning.
Het koningschieten wordt na de reveille en de h.mis in de Joanneskerk om ongeveer half twee geopend door burgemeester Kortmann en pastor Kennis. Beiden schieten drie pijlen. Daarna is het de beurt aan aftredend gildenkoning Jo Scholtze, het bestuur en de overige leden van het gilde. Na ongeveer 90 schoten en eenzelfde aantal minuten zijn al zo veel stukken van de houten vogel geschoten, dat de spanning voelbaar wordt. Het kan niet lang meer duren, maar de vogel geeft zich nog even niet gewonnen. Een paar ferme schoten zijn nodig om de door gildenbroeder Jan Goudsmits gemaakte houten vogel definitief los te wrikken. Met het 113de schot valt het laatste stukje naar beneden. Na de officiële installatie van Jan Massuger tot gildenkoning gaat het gezelschap naar de kiosk op De Lind voor een ontmoeting met het college van B&W. Het gemeentebestuur biedt de erewijn aan. Inmiddels delen vele vrienden en kennissen van een trotse gildenbroeder mee in het grootse feest. Terug op het gildenterrein in het Lindepark wordt de dag op waardige wijze afgesloten. De volgende dag sluiten de gildenbroeders, gildenzusters en jeugdleden het fantastische evenement af met een onderlinge prijsverschieting. Christel Scholtze en Reinier Raaijmakers schieten ieder een prijsvogel af.

De verschieting om de Oisterwijkse Wisselbokaal is bij ons gilde, op zondag 17 september. Helaas vanwege het slechte weer, is de deelname van het Heukelomse gilde en de drie gilden uit Moergestel niet overweldigend. Het gilde Sint Sebastiaan en Barbara uit Moergestel wint de bokaal. Frans Becx van het Sint-Catharinagilde wint de persoonlijke prijs. Bij de jeugd verdient Reinier Raaijmakers de eerste en Michiel Swaans de tweede prijs. Totaal zijn er 25 deelnemers en evenzovele belangstellenden van de gilden.

Het zit niet mee dit jaar. Telkens als er een verschieting is op het eigen gildenterrein met een min of meer officieel en feestelijk tintje vallen er verschillende regenbuien. Aan het eind van de dag komt de zon dan pas tevoorschijn. Tijdens de wedstrijden rondom het sluiten van het schietseizoen op zondag 7 oktober is het niet anders. Toch zijn de winnaars van het seizoen gehuldigd. Peter van Loon krijgt uit handen van de voorzitter van de schietcommissie Loek Vink, de beker uitgereikt voor het beste resultaat op de doel. Hij haalt ook de hoogste score voor 'ring 8'. Joris Goudsmits ontvangt een beker als beste wipschutter en Teun Schoones is de beste jeugdschutter op de wip. Voor het eerst wordt een sportiviteitsprijs uitgereikt. Jack Goudsmits mag deze in ontvangst nemen omdat hij in de loop van de competitie afziet van verdere strijd voor de seizoenprijzen vanwege aanschaf van ander, beter materiaal.

Op 18 oktober zijn de schutters te gast bij onze Moergestelse vrienden van Sint Sebastiaan en Barbara. Na een paar uur schieten in de overdekte baan bij 't Stokske moeten wij helaas de wisselbeker achterlaten. Er is een slotronde nodig om de winnaar te bepalen.

Sint Nicolaas brengt op zondag 26 november een bezoek aan het gilde. Tijdens een gezellig uurtje worden de kinderen, hun ouders en sommige grootouders op een geanimeerde wijze vermaakt.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert op 16 maart, 15 juni, 31 augustus en 23 oktober. De leden vergaderen op 26 maart en 5 november.

De jaarlijkse Hoofdliedendag in Den Bosch wordt bezocht door ruim 400 gildenbroeders en gildenzusters uit de provincie. Ons gilde is vertegenwoordigd door koning Jan Massuger, vaandrig Jan Goudsmits en Jan Pollaerts. Jack Goudsmits is er in zijn functie als hoofdman van Gildekring Maasland en q.q. lid van het dagelijks bestuur van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden.

Gildekring Maasland houdt op vrijdag 17 november de algemene jaarvergadering te Vught. Wim Knevel, Jan Massuger, Jan Goudsmits en Gerard Massuger bezoeken de bijeenkomst. Jan Goudsmits heeft twee jaar deel uitgemaakt van de kascontrolecommissie van de kring.

Maar er is meer...

Het gilde Sint-Ambrosius in Haartseeg viert op 8 januari dat het 50 jaar daarvoor is heringericht. Onze hoofdman, vaandrig en secretaris wonen de feestelijkheden bij.
Op dezelfde dag reizen de drie bestuursleden af naar het Berkelse Sint-Hubertusgilde. Daar vieren Jan Adams en Herman van Helvoirt hun 40-jarig gildenjubileum.

De zeer bekende Loonse gildebroeder Jan Toorians (Sint-Ambrosiusgilde) overlijdt op 23 februari. Wim Knevel, Jack en Jan Goudsmits en Loek Vink vertegenwoordigen ons gilde bij de begrafenis op de zondag daarna.

Mevrouw A.Smits-Driessens viert op zondag 2 juli bij het Heukelomse gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan haar 50-jarig jubileum. Onze hoofdman en vaandrig geven acte de presénce.

Sint Nicolaas maakt op zondag 19 november zijn officiële intocht in Oisterwijk. Voordat hij het centrum binnengaat komt hij een uurtje rusten in ons gildenlokaal. Samen met bijna 20 pieten en 4 pages wordt hij gastvrij ontvangen.

Met het oog op de toekomst

De schietruimte op het gildenterrein is toe aan een grondige aanpassing. De schutters hebben last van een balk en de bouwkundige staat laat te wensen over. Er wordt gewikt en gewogen waarna enige gildenbroeders de handen uit de mouwen steken. Na enige intensieve weken in het voorjaar hebben Jan Goudsmits, Frans van Heumen, Wim Knevel en in een later stadium Jack Goudsmits, een prachtig stukje werk afgeleverd waarmee het gilde weer voor de dag kan komen. Nu de doel nog en het verenigingslokaal met bijgebouw. Dat alles met het oog op de toekomst...
want, het gilde staat gelukkig weer in de belangstelling. Verheugd kan melding worden gemaakt van twee jeugdige nieuwe leden. Zij hebben er zin in en voelen zich 'thuis'.