Informatie - Jaaroverzicht 2002

De nieuwjaarsbijeenkomst in het Oisterwijkse raadhuis is op vrijdag 4 januari. Hoofdman Jan Massuger, ouderling Wim Knevel en vaandrig Jan Goudsmits vertegenwoordigen het gilde.

Drie tamboers, zeven vendeliers en de vaandrig proclameren op vrijdagavond 11 januari de teerdag van de volgende dag. In de verschillende horecagelegenheden in het dorpscentrum zijn er korte, leuke ontmoetingen met bekenden en onbekenden.
Een eucharistieviering is de opening van de Statiedag die daarna wordt voortgezet in 't Oude Nest. Tijdens de jaarvergadering worden nieuwe bestuursleden benoemd. Het ochtendgedeelte staat verder in het teken van twee jubilarissen. Jan Massuger (58) viert dat hij veertig jaar bij het gilde is. Hij was tamboer, schoot zich in het magische jaar 2000 voor drie jaar tot gildenkoning en is nu al weer een jaar waarnemend hoofdman. Het kan snel gaan bevestigt ere-hoofdman burgemeester Kortmann tijdens het uitreiken van het zilveren schildje namens het gilde. Jan Goudsmits is ook veertig jaar lid. Hij wordt uitgebreid gehuldigd. In die veertig jaar heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. Gildenkoning en waarnemend hoofdman Jan Massuger, speldt hem namens het gilde een zilveren schildje op. Als hoofdman van Gildekring Maasland reikt Jack Goudsmits, zoon van de jubilerende gildenbroeder, hem een gouden onderscheiding uit. Zijn enorme ijver en enthousiasme is voor het gemeentebestuur van Oisterwijk aanleiding Jan Goudsmits te onderscheiden met de Erespeld in zilver van de Gemeente Oisterwijk. Na afloop van de toespraken, bloemen en felicitaties smullen de bijna zestig aanwezigen van een heerlijke koffietafel. Wijkcentrum De Waterhoef is dit jaar de locatie van de feestavond. Het duo Juul en Toon Kerkhof vermaken de gildenleden op soms hilarische wijze.

Een prachtig zonnige dag is het decor van de verschieting op 2de Paasdag, maandag 1 april. De competitieschutters spannen de boog voor een geluksverschieting op de baan. Het blazoen is door Jan Goudsmits versierd met gekleurde figuren. Jo Scholtze, Peter van Loon, Jack Goudsmits, Gerard Massuger en Thomas Goudsmits zijn de gelukkigsten en winnen daarmee een kleine prijs. De jongste kinderen van de leden zoeken tussen bloemen, struiken, hout en stenen naar chocolade-eieren. Daarna gaan 22 van de 34 leden en de partners schieten op de wip. Ieder negen pijlen. Jan Goudsmits heeft een proefopstelling gemaakt voor de pijlenvanger. Thomas Goudsmits en Teun Schoones zijn de beste jeugdschutters met resp. vier en twee treffers. Corrie van Roessel is een succesvolle dame met vier punten, gevolgd door Wien Massuger met drie. Bij de heren beleeft Jack Goudsmits een waanzinnige dag met een score van negen uit negen. Jo Scholtze sluit de openingsdag af met zeven punten, Peter van Loon met vijf en Gerard Massuger met vier. Zij kiezen een mooie prijs. De overige schutters gaan zeker niet met lege handen naar huis. Voorlopig kunnen zij 14 dagen lang een eitje eten bij het ontbijt.

Waardig en ingetogen staat Oisterwijk op de zaterdagavond van 4 mei stil bij alle burgers en militairen, die sinds het begin van de tweede wereldoorlog, waar ook ter wereld, zijn gevallen of door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. Na een stijlvolle bijeenkomst in de Joanneskerk is er met voorop de gilden uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom een stille tocht naar het Bevrijdingsmonument.

Twee keer per jaar meten wij onze prestaties met het Moergestelse gilde Sint Sebastiaan en Barbara. Op 26 mei ontvangen wij de schutters voor een verschieting op de wip. Tot de laatste pijl is het spannend wie de wisselbokaal voor een half jaar mag laten pronken in de prijzenkast. Uiteindelijk is het laatste schot van Moergestel bepalend en neemt het gilde de beker mee. De individuele prijzen vallen wel aan Oisterwijkse zijde. Michiel Swaans is deze keer de succesvolste jeugdschutter en Jo Scholtze is wederom onverslaanbaar.

Het is kleurrijk in Gemonde op zondag 2 juni. Vele bezoekers genieten tijdens een grandioos gildenfeest van 46 deelnemende gilden uit de Kring Maasland. Van prachtige kostuums, een schitterende optocht, spannende wedstrijden, een indrukwekkende opmars, kortom teveel om op te noemen. Het plaatselijke Sint-Joris & Sint-Catharinagilde tekent voor de organisatie. Bijzonder succesvol zijn de schutters van ons gilde. Oud gildenkoning Jo Scholtze wint de 1ste prijs bij het handboogschieten onderdeel 'personeel'. De 15-jarige Teun Schoones is in de leeftijdsklasse 15 tot en met 17 jaar de beste. Michiel Swaans (14 jaar) mag aan het eind van de dag uit handen van kringhoofdman Jack Goudsmits ook een eerste prijs ontvangen. Drie prachtige zilveren schilden glinsteren bij de schutterij; voor Michiel zijn eerste grote overwinning.

Twintig kinderen komen zaterdag 22 juni roefelen bij het gilde. Verschillende enthousiaste gildenleden ontvingen de kinderen op het gildenterrein in het Lindepark. Een unieke gebeurtenis, want normaliter mag je niet zomaar schieten met een handboog en vlijmscherpe pijlen. Voor de Roefeldag willen wij echter graag een uitzondering maken. Onder vakkundige begeleiding natuurlijk. Zo zien de kinderen en hun ouders dat ook leden van een gilde heel gewone mensen zijn. Daarnaast wordt de videofilm getoond en kunnen de jeugdigen vendelzwaaien en trommen. Uiteraard ontbreekt het koningszilver niet.

Gildekring Maasland kent drie gilden die met de handboog op wip schieten. Deze gilden ontmoeten elkaar niet enkel op gildenfeesten, maar ook onderling. Al enkele tientallen jaren is bij toerbeurt de verschieting om de Adriaan van de Wielbeker. Dit jaar op 23 juni in Oisterwijk. Jurgen Vlassak van het Haarense gilde Sint-Antonius & Sint-Sebastiaan schiet met het 155ste schot het laatste stukje van de houten vogel naar beneden. En zo wint Haaren dit jaar de wisseltrofee. Theo Swinkels van hetzelfde gilde wint de eerste van de zes personeelsprijzen. Het derde deelnemende gilde, Sint Ambrosius uit Loon op Zand, is net als wij slecht bedeeld met de individuele prijzen: één. Volgend jaar beter!

De gildenleden komen wat laat op gang. Misschien is het mooie weer op de lange zaterdag-avond van de Oisterwijkse kermis hiervan de oorzaak. Toch wordt het een gezellige middag op kermiszondag 14 juli als velen schieten op Donald Duck. Iedereen wenst elkaar op het eind van de dag een fijne vakantie. Gedurende twee weken zal het stil zijn op het gildenterrein.

Oisterwijk feliciteert op zondag 1 september de 75-jarige Parochie Joannes van Oisterwijk. Bisschop A. Hurkmans en kapelaan Loodts met de overige concelebranten worden door het gilde, met in hun midden burgemeester Y. Kortmann en mevrouw C. Kortmann, begeleid van de pastorie naar de volle kerk. Na de plechtigheid brengen wij onder grote belangstelling op het zonovergoten gazon voor de kerk een vendelgroet.

Een feest van klank en kleur is het zondag 8 september op de gildendag in Moergestel. Het gilde Sint Catharina viert het 525-jarig bestaan. Jammer genoeg is ons gilde met een kleine groep vertegenwoordigd. De aanwezige (jeugd)schutters kunnen helaas niet concurreren met de andere handboogschietende gilden op de wip; ze zijn geen partij. Ontzettend jammer. Spijtig is ook dat er geen aparte prijzen zijn voor de jeugdschutters.

Het privébezoek van prins Bernhard aan Résidence Groenenborgh in Oisterwijk op maandag 16 september zorgt voor een flinke toeloop van belangstellenden. Om kwart voor twaalf landt de prins in een helikopter waarna hij wordt begroet door zijn vriend Jan Driessen en zijn echtgenote en door kringhoofdman Jack Goudsmits. Op het terras vormen afgevaardigden van ons gilde Sint Sebastiaan en het Heukelomse gilde Sint Joris & Sint Sebastiaan een erehaag voor de prins. Bij vertrek van de prins naar het Museumpark Bevrijdende Vleugels spreekt hij waarderende en dankbare woorden naar de gildenleden voor de aanwezigheid.

Zondag 29 september verbroederen de vijf gilden in de gemeente Oisterwijk. Op het terrein achter 't Stokske bij het Moergestelse gilde Sint Sebastiaan & Barbara staan drie schutsbomen klaar voor de handboog. Met drie viertallen is ons gilde van de partij. Zoals verwacht wint ons gilde. Eenenvijftig van de zestig schoten zijn raak. Een jaar lang mag de Oisterwijkse Wisselbokaal pronken in het verenigingslokaal. Jo Scholtze en Jack Goudsmits kampen voor de eerste plaats. Beiden hebben geen enkele misser. Tijdens de kampronde mist Jo en zodoende wint Jack de individuele prijs. Een plezierige en gezellige middag met ruim honderd deelnemers.

Terwijl driehonderd muzikanten hun koperen klanken uitstrooien over het hart van Oisterwijk, beleven de gildenleden en hun partners de officiële sluiting van het schietseizoen. Tijdens de kleurige herfstzondag van 6 oktober worden de pijlen gericht op een 'dartblazoen' en daarna op de wip. Tussendoor wordt de 'inwendige mens' gesterkt met tomatensoep, een broodje kroket en een broodje hamburger. De beste dartschutters zijn Jo Scholtze, Patrick van Roessel en Joris Goudsmits. De seizoenwinnaars zijn als volgt. Gerard Massuger met het beste gemiddelde op het blazoen; Peter van Loon heeft de meeste ‘zevens’ geschoten. Jan-Frans Knevel heeft in zijn eerste seizoen als competitieschutter meteen het beste gemiddelde op de wip. Frank van Loon is als jeugdschutter ook in zeer goede vorm geweest.

Verschillende schutters reizen op woensdagavond 16 oktober naar 't Stokske in Moergestel. Bij het plaatselijke gilde Sint Sebastiaan & Barbara schieten wij de jaarlijkse wedstrijd op het blazoen. Helaas moeten wij in onze Moergestelse vrienden onze meerdere erkennen.

Enkele duizenden jeugdige en volwassen Oisterwijkers heten op zondagmiddag 17 november Sint Nicolaas welkom. Omdat het dit jaar voor de zestigste keer is dat het plaatselijke comité de intocht organiseert, is ook het gilde van de partij. Op De Lind laat een Zwarte Piet zien dat hij ook kan vendelzwaaien. De Sint schiet met een kleine handboog een speculaaspop van de wip.

Meer dan vijftig grote en kleine, misschien ook toekomstige, gildenbroeders en gildenzusters zingen uit volle borst, als Sint-Nicolaas op zondag 24 november een bezoek brengt aan het gilde. In het knusse gildenlokaal heeft hij al een paar cadeautjes bij zich voor de állerkleinsten.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert op 4 maart, 22 oktober en 12 december. De ledenvergaderingen zijn op de zondagen 17 maart en 3 november.

Leden

Het gilde kent enige leden die niet of niet meer actief zijn. Vier leden zeggen in de loop van dit jaar het lidmaatschap op. Frans de Bakker beëindigt begin dit jaar zijn lidmaatschap vanwege verhuizing uit Oisterwijk. Mevrouw Schilders-Jansen, weduwe van oud-koning Dré Schilders, zegt haar lidmaatschap op met ingang van 1 september. Mevrouw Annie van de Besselaar-van de Laak verlaat het gilde binnen een jaar; 1 oktober. Kevin Scholtze schrijft in november dat hij geen tijd kan vinden zich onder de gildenbroeders te mengen.

Er is nog meer

Het Sint-Ambrosiusgilde in Loon op Zand heeft een verbouwing van het gildenlokaal 'In de Beijenthuijnen' achter de rug. De houtbouw is vervangen door steen. Waarnemend hoofdman Jan Massuger vertegenwoordigt ons gilde op zaterdag 7 december bij de heropening door burgemeester J. Weierink en beschermheer jonkheer Ch. Verheijen.

Vendelier Rini Adams van het Sint-Hubertusgilde in Berkel overlijdt op 52-jarige leeftijd. Jan Massuger, Wim Knevel en Jan Goudsmits wonen de uitvaart bij op 21 december.

Tot slot

Na een periode van denken, kijken, overleggen en tekenen heeft de 'technische man' van het gilde een pijlenvanger gemaakt voor de wip. Een zo licht mogelijke constructie van aluminium.

Zondag 18 augustus ontdekken de schutters een poging tot brandstichting aan het verenigings-lokaal. Gelukkig heeft het geplaatste aanmaakblokje, onder de houten schermen voor de ramen, niet voldoende vuur gemaakt. Echter wel voldoende voor een begin van brand aan de hoeken van de schermen.

De zware storm van zondag 27 oktober brengt ook schade toe aan het gildenterrein. Verschillen-de veiligheidspoorten voor het schieten op de baan waaien omver. De pijlenvanger op de wip 'knakt' en moet geheel vervangen worden.

Het plafond in het verenigingslokaal wordt tegen het eind van het jaar verwijderd. Als het goed is, is de nare, indringende geur nu verdwenen. Aansluitend wordt de elektravoorziening in het gebouwtje geheel vernieuwd.