Informatie - Jaaroverzicht 2003

De vaandrig, tamboers en vendeliers van het gilde verzamelen op vrijdag 17 januari in het begin van de avond bij café 't Molentje aan de Kerkstraat. Tijdens een rondgang door het dorp, waarbij onder andere een bezoek wordt gebracht aan Zorgcentrum De Vloet, kondigt de groep de Statiedag aan. Het wordt wat laat en bij veel inwoners in het dorpscentrum is het licht al gedoofd. De feestelijke dag begint met een Heilige Mis in de Joanneskerk, gecelebreerd door kapelaan Loodts. Na de vernieuwing van de Eed van trouw en een vendelgroet, gaat het gilde onder veel belangstelling terug naar 't Molentje. De koffietafel laat zich heerlijk smaken. Waarnemend hoofdman Jan Massuger begroet speciaal burgemeester Yvo Kortmann, oud-burgemeester Harry Opheij en wethouder Martien Mathijssen met hun partners, en kapelaan Karel Loodts. Het ochtendgedeelte wordt afgesloten met de jaarvergadering welke om twee uur tot een einde loopt. 's Avonds vermaken de leden met hun partners zich in Wijkcentrum De Waterhoef. Disco Venga verzorgt de muzikale klanken. Verschillende gildenbroeders en gildenzusters vertonen hun zangkunsten met karaoke. Verborgen talenten komen tevoorschijn en amuseren het publiek. Tijdens de feestavond zijn er ook spelletjes waaraan velen zich volledig geven. Vooral het dartspel is gewild.

Een blauwe lucht en een stralende zon zijn het decor van de officiële opening van het nieuwe seizoen op 2e Paasdag, maandag 21 april. Vele gildebroeders en gildezusters schieten de pijlen op een dartblazoen en op de wip.

De verschieting om de Adriaan van de Wielbeker is op zondag 27 april. Het Gilde Sint-Ambrosius in Loon op Zand is gastheer. Het Haarense Sint-Antonius en Sint-Sebastiaangilde wint voor de derde achtereenvolgende keer de wisselbeker. Ons gilde is vertegenwoordigd met twaalf schutters. Deze keer hebben wij de besten afgevaardigd. Jo Scholtze wint de eerste individuele prijs en Jack Goudsmits de tweede. De overige drie prijzen gaan naar Loon op Zand.

Mgr. J.G. ter Schure, oud-bisschop van 's-Hertogenbosch, overlijdt op 11 april op 80-jarige leeftijd. Samen met een honderdtal andere gildebroeders en gildezusters, is ons gilde vertegenwoordigd door Jan Goudsmits en Gerard Massuger. Zij allen vormen een erehaag tussen het bisschoppelijke paleis en de Sint-Janskathedraal. Jack Goudsmits is er als hoofdman van Gildekring Maasland en begeleidt de kist tot in de bisschoppelijke crypte op het kerkhof.

Zondagavond 4 mei schenkt Oisterwijk stijlvol aandacht aan alle door oorlogshandelingen en terreur gevallenen, sedert het begin van de Tweede Wereldoorlog. In een druk bijgewoonde herdenkingsdienst in de Joanneskerk en een ingetogen eerbetoon bij het Bevrijdingsmonument, geeft Oisterwijk uiting aan gevoelens van treurnis, dankbaarheid en waardering. De herdenking wordt ondersteund door de vijf gilden uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.

Veertig gilden zorgen op zondag 18 mei in Haaren voor een kleurrijk spektakel. 'Verbroedering' is het thema van deze Vrije Gildendag. De aanleiding voor dit feest is het gouden jubileum van de drie broers Antoon, Hein en Wim van de Wiel. Ons schuttersviertal Jo Scholtze, Patrick van Roessel, Jan-Frans Knevel en Jack Goudsmits wint de Korpsprijs. Daarnaast verwerft Jo Scholtze de 2de prijs Personeel.

Onze vrienden van het Moergestelse gilde Sint Sebastiaan enBarbara komen op zondag 25 mei naar Oisterwijk voor de krachtmeting op de wip. Ondanks de aanwezigheid van verschillende niet schietende bezoekers, een deelname van twaalf schutters aan Oisterwijkse zijde en tien aan Moergestelse zijde, is het stilletjes op het gildenterrein. Iedereen is waarschijnlijk in mineur vanwege het grauwe, koude weer. Het Oisterwijkse viertal is het sterkst en dus staat de wisselbokaal voorlopig voor zes maanden in ons verenigingslokaal. De individuele prijzen zijn voor Paul van de Ven uit Moergestel en Jan-Frans Knevel uit Oisterwijk. Bij de jeugdige schutters triomferen Tommie Wolfs en Thomas Goudsmits.

Ongeveer 1200 Brabantse gildebroeders en gildezusters, verdeeld over 42 gilden, maken op zondag 15 juni hun opwachting tijdens een drukbezochte kringdag in Waalwijk. De dag is georganiseerd door de Waalwijkse gilden Sint Crispinus & Sint Crispinianus en Sint Ambrosius, in het kader van het 700-jarig bestaan van Waalwijk. De dag trekt veel bekijks. De schutters van ons gilde zijn bijzonder succesvol. Jan-Frans Knevel, Jo Scholtze en Peter van Loon stijgen boven zichzelf uit met respectievelijk de Kampioensprijs en de 1ste en 2de prijs Personeel. Deze drie schutters aangevuld met Marcel van Roessel bemachtigen de Korpsprijs handboog wip. Michiel Swaans verdient de 1ste prijs bij de jeugdschutters.

Het is ieder jaar weer een uitdaging, zeer enthousiaste kinderen met hun ouders te ontvangen op het gildenterrein. Tijdens de Roefeldag op zaterdag 21 juni maken zij kennis met het wel en wee van het gilde. Een film kijken, trommen, vendelzwaaien en schieten zijn de ingrediënten.

Al vele jaren nemen wij deel aan de Regio-Wipverschieting. Een wedstrijd tussen acht handbooggilden uit Midden-Brabant. Op het fraaie gildencomplex De Beijenthuijnen in Loon op Zand, de thuisbasis van het Sint-Ambrosiusgilde, slagen onze schutters er op zondag 29 juni in, beslag te leggen op de eerste plaats. Aan het eind van de finale heeft ons viertal evenveel punten als het Loonse viertal; 18 treffers. Tijdens een enerverende kampronde, waarbij het publiek muisstil is, blijken onze schutters - Peter Schilders, Patrick van Roessel, Jan-Frans Knevel en Jack Goudsmits - na 48 schoten de zenuwen het best onder controle te hebben. Voor het eerst zegevieren wij in de regio. Bij de individuele prijzen wordt Patrick van Roessel geëerd als beste schutter en Jan-Frans Knevel ontvangt een derde prijs.

De klanken van de kermis zijn een paar uur eerder opgegaan in de nacht, als verschillende gildenbroeders zich gereed maken voor de reveille. Tijdens het krieken van maandagochtend van 14 juli, verzamelen de standaarddrager, tamboers en vendeliers, om de overige leden te wekken. Bij het volle geluid van de gildentrommen en na de klop op de voordeur melden de gildenbroeders en gildenzusters zich. Tijdens de eucharistieviering in de Joanneskerk gaat kapelaan Loodts in op het wezenlijke van het gildenbroederschap; trouw en dienstbaarheid. Tegen elf uur gaat het gilde naar regerend koning Jan Massuger (59) om hem 'uit te halen'. Terug op het gildenterrein openen loco-burgemeester Martien Mathijssen en kapelaan Karel Loodts het schieten op de versierde houten vogel. Ondertussen zijn vele afgevaardigden van bevriende gilden gearriveerd. Samen met talrijke andere bezoekers genieten zij van het schietspel voor de koningstitel. Het wordt een niet makkelijke klus. Een enerverende beleving voor zowel de schutters als de toeschouwers, als iedereen geruisloos naar de gildenbroeder kijkt die zijn pijl richt. De strijd kan ieder moment gestreden zijn. Na bijna drie uur geeft de houten vogel zich in het 296ste schot gewonnen. Peter van Loon raakt met een welgemikt schot het laatste stuk van de vogel. Hij is de nieuwe gildenkoning voor de komende drie jaar. Aansluitend op de ceremoniële installatie als koning trekt het gilde naar de achterzijde van het gemeentelijk administratiekantoor, waar de trotse drager van het mooie zilver officieel wordt voorgesteld aan de wereldlijke en kerkelijke overheid. Na de vendelhulde en het drinken van de erewijn, keert het gezelschap terug naar het gildenterrein waar de warme en prachtige dag op sfeervolle wijze wordt afgesloten. Dinsdags wordt het driejaarlijkse feest voortgezet met het 'uithalen' van de jonge koning en het schieten op twee 'prijsvogels'. Twee dagen gildentraditie ten voeten uit!

Jan Goudsmits, de vaandrig van het gilde, viert op zaterdag 19 juli dat hij vijftig jaar getrouwd is met Jo Massuger, dochter van oud-hoofdman Koos Massuger. Tijdens een zeer gezellige receptie in Brasserie Kleijn Speijck aan de Bosweg, brengt het gilde een vendelhulde aan het Gouden Bruidspaar.

Op de laatste vrijdag van augustus, de 29ste, is Koningshoeven in Tilburg het centrum van de Brabantse wereld. Een informele topbijeenkomst op niveau waar alle geledingen uit het Brabantse én Den Haag acte de présence geven. Vendelzwaaier Gerard Massuger en koning Peter van Loon zijn met vele andere gildenbroeders uit de gemeente Oisterwijk aanwezig.

Commissaris van de koningin F. Houben krijgt de eerste 'Frank Houben Duurzaamheidsprijs'. Een prijs, ingesteld ter gelegenheid van zijn afscheid als commissaris. Deze wordt hem zaterdag 20 september in het raadhuis van Oisterwijk uitgereikt en geeft een extra accent aan het uitbundige eerbetoon dat de 64-jarige Houben, die op 1 oktober wordt opgevolgd door Hanja Maij-Weggen, dezer dagen ten deel valt. De feestelijkheden krijgen het karakter van een ware zegetocht. Gelijk zijn verre voorgangers, wordt Houben met zijn gehele gezin Oisterwijk per koets ingehaald door harmonie en de vijf gilden in de gemeente en na de prijsuitreiking naar het NS-station gebracht. Daar stapt de commissaris in een trein naar het kasteellandgoed Nemerlaer, waar een bos wordt aangeplant.

Een schuttersviertal van het gilde is zondag 28 september in Oirschot onverslaanbaar en wordt Nederlands Gildekampioen handboogschieten op wip. Het viertal blijft met 99 van de 120 punten de concurrentie uit Lage Mierde (67 punten) en Loon op Zand (53 punten) ver voor. Jan-Frans Knevel, Marcel van Roessel, Patrick van Roessel en Jo Scholtze sluiten hiermee het seizoen voor de gezamenlijke schutters op een geweldige wijze af. Het gilde neemt met zes schutters deel aan de verschieting, waarvan de besten van de dag zijn ingedeeld in het viertal. De twee andere schutters zijn Peter Schilders en Peter van Loon. Bij de individuele wedstrijd legt Patrick van Roessel beslag op een tweede plaats en Jan-Frans Knevel en Jo Scholtze delen samen de derde prijs

Guur weer wordt aangekondigd voor zondag 5 oktober. Storm, regen en hagel en een temperatuur van 13 graden wordt voorspeld als het schietseizoen wordt gesloten. Niets is minder waar. Een mooie dag, gezelligheid en een tevreden gevoel voor de gildenleden en hun partners. De seizoenwinnaars gaan met een leuk aandenken naar huis. Jan-Frans Knevel als beste schutter op de wip, Loek Vink, na een laatste kampronde met Marcel van Roessel, als eerste op de baan. De meeste tienen op het blazoen zijn geschoten door Jo Scholtze, de meeste zessen door Peter Schilders en de meeste drieën door Loek Vink.

De 24ste Hoofdliedendag in 's-Hertogenbosch op 11 oktober heeft als thema 'Papieren erfgoed en de tand des tijds'. De hoofdman, vaandrig en secretaris, in zijn functie als vice-voorzitter van de NBFS, bezoeken samen met ruim 350 andere gildenbroeders en gildenzusters uit de provincie deze bijzondere bijeenkomst.

Zondag 19 oktober zijn wij te gast bij het Moergestelse Sint-Jorisgilde. Dit gilde organiseert de verbroedering tussen de vijf gilden in de gemeente Oisterwijk. Omdat de datum op het laatste moment is verschoven, kunnen verschillende gildenleden niet aanwezig zijn vanwege reeds gemaakte afspraken. Jammer, want kruisboogschieten is toch net weer wat anders dan schieten met de handboog.

De ontmoeting in Moergestel bij onze vrienden van het Sint-Sebastiaan en Sint-Barbaragilde is op woensdagavond 22 oktober. In het grotendeels vernieuwde onderkomen komt het viertal baanschutters net één punt tekort voor de wisselbokaal.

Sint Nicolaas brengt op zondag 23 november een bezoek aan het gilde. Samen met vijf Zwarte Pieten ontvangen wij hem in het gastvrije De Luifel. Vanwege de enorme belangstelling voor het bezoek is het eigen verenigingslokaal te klein.

Leden

Marcel van Roessel is op jonge leeftijd enige jaren actief geweest in het gilde. Marcel, zoon van onze standaarddrager Johan, heeft te kennen gegeven graag weer bij het gilde te komen. Met unanieme stemmen wordt hij tijdens de ledenvergadering van 18 juni toegelaten.

De jeugdleden Jop en Elko Bettonviel verlaten aan het begin van het nieuwe seizoen het gilde vanwege verhuizing en andere interesses.

Op maandag 28 juli overlijdt oud-koning Jan Knevel. Hij is 72 jaar geworden. Jan was vanaf 10 september 1961 lid van het gilde, werd vendelier en later nar. Van 1991 tot 1994 was hij een trotse gildenkoning. De laatste jaren werd Jan verzorgd in Verpleeghuis De Hazelaar in Tilburg. De crematieplechtigheid is op zaterdag 2 augustus in Vlijmen. In beslotenheid van de familie, wordt de as van Jan op zondag 6 december uitgestrooid over het gildenterrein.

Vrijdag 12 september overlijdt Rietje Müller Jabusch-Jansen op 81-jarige leeftijd. Verschillende leden van het gilde hebben in het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw, vele uren gesjouwd om het huidige gildenlokaal te realiseren. De noeste arbeid werd afgerond met een mooie muurschildering van de hand van Rietje Müller Jabusch. De uitvaartdienst is op donderdag 18 september in de parochiekerk van de H. Joannes. Verschillende leden met hun partners wonen de uitvaart bij. Namens het gilde worden gildenattributen op het altaar geplaatst, om op die wijze de verbondenheid van de familie Müller Jabusch met het gilde te onderstrepen.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert op 25 maart, 17 juni en 28 oktober. De ledenvergaderingen zijn op 30 maart, 18 juni en 2 november. Tijdens de ledenvergadering van 18 juni wordt op voordracht van het bestuur Jan Massuger gekozen tot hoofdman van het gilde. Tot dat moment was hij als koning, waarnemend hoofdman.

Overige memorabele zaken

In de tweede helft van april worden de tijdelijke voorzieningen van water en elektra naar ons terrein vervangen door permanente aansluitingen. Ook de waterleiding en grondkabel op het eigen terrein moeten worden vervangen. Veel beton en puin in de grond heeft enige vertraging gegeven om een en ander in een paar dagen te realiseren. Gedurende een week kan er niet geschoten worden. Het gildenterrein lijkt een maanlandschap.

Een langgekoesterde wens gaat in vervulling. De houten schotten voor de deur en ramen van het gildenlokaal worden vervangen door elektrische rolluiken. Een enorme verbetering.

Het project van de jeu de boulesbaan wordt in de herfst afgerond. Voortaan kunnen de ballen rollen. De secretaris van het gilde en zijn twee zonen hebben vele uren doorgebracht tussen en met het bestratingsmateriaal.

Kinderen van de Oisterwijkse basisschool De Kikkenduut gaan eind september op schoolkamp in Loon op Zand. Op 25 september gaan Jan Goudsmits, Gerard Massuger en Loek Vink naar de jeugdigen om ze tijdens een activiteitenmiddag te laten schieten op een blazoen.

In het laatste weekend van oktober worden wij wederom bezocht door een of meerdere personen die moeite hebben met het onderscheid tussen 'het mijn en het dijn'. Om binnen te komen verwijderd men een complete golfplaat aan de achterzijde van het verenigingslokaal. De boompijlen worden meegenomen evenals de radio/cd-speler. Omdat het een paar dagen duurt voor dat de inbraak wordt ontdekt, én omdat het in die periode heeft geregend, is er tevens waterschade aan de inventaris.

Tot slot. Wij ontvangen regelmatig uitnodigingen om aanwezig te zijn bij recepties of andere feestelijkheden bij bevriende gilden. Ook krijgen wij berichten van het overlijden van gildenbroeders en gildenzusters. Voor zover het in ons vermogen ligt, is ons gilde altijd vertegenwoordigd. Verschillende leden die niet meer actief aan het arbeidsproces deelnemen representeren dan ons gilde. Daarbij soms vergezeld van hun partner.

Sint-Sebastiaan leeft! Leve Sint-Sebastiaan!