Informatie - Jaaroverzicht 2004

Wat doen we zoal?

Het is een goede gewoonte dat het gemeentebestuur van Oisterwijk alle inwoners de gelegenheid geeft elkaar rond nieuwjaar te ontmoeten. De hoofdman, koning, ouderling en vaandrig gaan namens het gilde op woensdag 7 januari naar de Kunstkring. Als gastheer biedt het gemeentebestuur een drankje aan.

De weerprofeten op radio en televisie voorspellen niet veel goeds voor vrijdag 16 januari; de dag dat 's avonds de Statiedag van het gilde wordt aangekondigd door de vaandrig, tamboers en vendeliers. De hoofdman, koning en secretaris besluiten dat de proclamatie niet doorgaat. Voor zover de hoofdman zich herinnert, is dit de tweede keer sinds de heroprichting van het gilde in 1951, dat de rondgang wordt geannuleerd.
Zaterdag verzamelt het gilde in café 't Molentje aan de Kerkstraat en gaat in vol ornaat naar de Joannes-kerk aan De Lind voor de eucharistieviering. Pastoor Kennis en diaken Dankers verwelkomen de gildebroeders en gildezusters op hartelijke wijze. Na afloop van de H. Mis hernieuwt de vaandrig de Eed van trouw en brengt het gilde een vendelhulde. Terug in 't Molentje staat de koffietafel klaar. Hoofdman Jan Massuger spreekt een woord van welkom aan de wethouders Martien Mathijssen en Lambert van den Bosch en hun beider partners. Ook een welkom en dank aan de pastoor en diaken. Aansluitend is de jaarvergadering. Hierna gaan allen naar Verpleeghuis De Hazelaar in Tilburg. Gildebroeder Frans van Heumen viert vandaag zijn 40-jarig gildenjubileum. Op de Statiedag in 1964 is hij lid geworden. Helaas laat zijn gezondheid niet toe dat hij in Oisterwijk is. Hoofdman Jan Massuger spelt hem in het bijzijn van zijn zussen en verdere familie een zilveren schildje op. Tijdens het informele samenzijn laat Frans blijken verheugd te zijn met de onderscheiding en vereerd te zijn met het voltallige bezoek. Het avondprogramma is in wijkcentrum De Waterhoef. Evenals vorig jaar verzorgt Disco Venga de muzikale noot met nieuwe en oude hits. Verschillende spelletjes en de loterij zorgen voor afwisseling. Koning Peter van Loon biedt de koningstaart aan.

Het gildelokaal is wéér gezelliger, de jeu de boulesbaan kan bespeeld worden en er zijn weer vele plannen voor dit jaar. Met een Paasverschieting op 2de Paasdag 12 april wordt het nieuwe seizoen officieel geopend. De competitieschutters schieten op een blazoen met vier keer vijf ringen, de kinderen zoeken chocolade-eieren en daarna gaat iedereen schieten op de wip. Vele eieren en andere prijsjes worden vergeven.

Op de vooravond van Bevrijdingsdag 5 mei schenkt Oisterwijk aandacht aan allen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesmissies zijn omgekomen. De herdenkingsdienst in de Joanneskerk wordt geopend met de intocht van de gilden uit Heukelom, Moergestel en Oisterwijk. Met bepluimde hoeden en baretten, onder gedragen sonoor tromgeluid, trekken de gildenleden met hun vendels kleurrijk en statig de kerk binnen. De herdenking van de gevallenen wordt na de kerkbijeenkomst voortgezet met een stijlvolle stille tocht naar het Bevrijdingsmonument, onder aanvoering van de gezamenlijke gilden.

De verschieting om de Adriaan van de Wielbeker is dit jaar bij het gilde Sint-Antonius & Sint-Sebastiaan in Haaren. Op zondag 16 mei binden elf schutters van ons gilde de strijd aan met het Sint-Ambrosiusgilde uit Loon op Zand en het gastgilde. Na drie jaren Haarense hegemonie, is het ons gilde die de begeerde trofee wint. Patrick van Roessel schiet het laatste stukje van de vogel naar beneden. Voorlopig voor een jaar staat de beker te pronken in het verenigingslokaal. Bij de individuele wedstrijd zijn de twee jeugdprijzen voor onze junioren Thomas Goudsmits en Reinier Raaijmakers. Jo Scholtze wint de tweede prijs bij de volwassenen.

Tijdens het gildenfeest van Gildekring Maasland in Rosmalen op zondag 6 juni, zijn onze schutters wederom succesvol. Het kwartet Patrick van Roessel, Peter van Loon, Jan-Frans Knevel en Jack Goudsmits leggen beslag op de 1ste prijs. Als beste viertal ontvangen zij de Korpsprijs; de hoogste eer voor het schieten met de handboog op wip. Reinier Raaijmakers wint de 1ste prijs handboog op wip in de categorie jeugd 14 t/m 17 jaar. Patrick van Roessel mag zich wederom als beste schutter van de dag Kampioen noemen en Jack Goudsmits behaalt de 2de prijs Personeel.

Oisterwijk herdenkt op zondag 20 juni de 500ste geboortedag van de eigen heilige Joannes Lenaertz met een plechtige eucharistieviering in de Joanneskerk. Het gilde brengt bisschop Mgr. Hurkmans vanuit de pastorie naar de kerk. Na de dienst brengt het gilde op het gazon van De Lind de traditionele vendelgroet aan de bisschop en erehoofdman burgemeester Kortmann.

Enige honderden kinderen gaan op zaterdag 26 juni op bezoek in 'de grote mensenwereld'. Ruim twintig van hen, vergezeld van enige vrijwilligers, genieten op ons gildeterrein van het trommen, vendelzwaaien en schieten op de wip en doel. Vooraf kijken zij naar de videofilm.

Het Haarense gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan organiseert op zondag 4 juli de Regio Wipverschieting; een wedstrijd tussen 8 handbooggilden uit Midden-Brabant. Helaas kunnen wij de in 2003 veroverde titel niet prolongeren. Wij moeten genoegen nemen met een 2de plaats, na het winnende gastgilde. Wien Massuger-van Ierland wint bij de dames de eerste prijs.

Bijna alle leden met partners en kinderen zijn op kermiszondag 11 juli op het gildeterrein. Iedereen is enthousiast over de wijze waarop geschoten wordt. Tientallen gekleurde ballonnen hangen in de pijlenvanger. Op die wijze kan ook een mindere schutter een leuke prijs verdienen.

De laatste zondag van augustus staat in het teken van de ontmoeting van de vijf gilden in de gemeente Oisterwijk. Wij zijn te gast bij het gilde Sint Joris & Sint Sebastiaan in Heukelom. Schieten met geweer vereist dezelfde concentratie als schieten met de handboog. Maar toch is het duidelijk anders. Ons gilde eindigt op een gedeelde tweede plaats. Patrick van Roessel wint een derde prijs.

Verschillende partners van de gildeleden presenteren zich op het gildefeest in Heeswijk in prachtige nieuwe kostuums. Het gilde krijgt dan ook veel aandacht op zondag 12 september. Koning Peter van Loon is apetrots op zijn 'vriendinnen' en wil maar al te graag op de foto. Naast al deze aandacht wint hij ook nog de verschieting om het Koningskruis handboog. Samen met de andere koningen zijn er 132 schoten nodig. Bert van Straalen wint de 2de prijs handboogschieten Personeel en Johan van Roessel de 3de prijs. Thomas Goudsmits wint bij het schieten de Jeugdprijs.

Tijdens wedstrijden in Oirschot wordt Patrick van Roessel op zondag 26 september Nederlands Gildekampioen. Op het onderdeel handboogschieten op wip heeft hij in de finale van 30 schoten maar één misser. Hiermee laat hij de concurrentie ver achter zich. Het schuttersviertal kan de kampioenstitel van 2003 helaas niet prolongeren.

Zondag 3 oktober. De gildebroeders en gildezusters sluiten het schietseizoen af. Een fraaie herfstzon schijnt over het gildeterrein. Binnen brandt de kachel en pruttelt de soep. Stokbrood en toast met kaas en salades laten zich goed smaken. De schutters op doel sturen hun pijlen naar een dartblazoen op zoek naar de 'triple twintig' en 'bulls eye'. Een portie geluk is nodig om het hoogste aantal punten te vergaren. Iedereen vraagt zich later af of het toeval is dat vader Johan van Roessel gevolgd door zijn beide zonen Marcel en Patrick beslag leggen op de eerste drie plaatsen. Aan het slot van de middag reikt de voorzitter van de schietcommissie, Loek Vink, de seizoenprijzen uit. Jo Scholtze is de beste wipschutter met 140 punten uit een maximum te behalen aantal van 153 over 17 wedstrijden. De kampioen op doel is Marcel van Roessel. Jack Goudsmits heeft de meeste 'achten' geschoten (82), Gerard Massuger de meeste 'vijven' (43) en Thomas Goudsmits de meeste 'tweeën' (39).

Sint Nicolaas brengt op zondag 21 november een bezoek aan het gilde. Vele kinderen en hun ouders en grootouders beleven een paar gezellige uren in De Luifel. De Goedheiligman en zijn vijf Pieten vermaken de aanwezigen met zang en uiteraard mooie cadeautjes.

Twee keer per jaar schieten we tegen onze Moergestelse vrienden van Sint Sebastiaan en Barbara. Op woensdag 15 december strijden we bij 't Stokske op het blazoen. De schutters van het gilde doen hun best, maar moeten in het Moergestele gilde de meerdere erkennen.

Overige memorabele zaken

Verschillende groepen brengen een bezoek aan het gilde. Er wordt wat verteld over het gilde en de gasten kunnen schieten met de handboog op wip en de handboog op doel. Dinsdagmiddag 8 juni zijn 21 leden van de KVO op het gildeterrein. Een paar gasten gaan huiswaarts met een blauwe arm, maar iedereen heeft genoten.

Vergaderingen

De ledenvergaderingen zijn op zondag 28 maart en zondag 7 november. Het bestuur komt bij elkaar als voorbereiding op de ledenvergaderingen. Het dagelijks bestuur op de momenten als het nodig is.

Leden

De veertienjarige Wesley van Straalen meldt zich vanaf 1 juli aan als jeugdlid van het gilde. Na ruim drie jaar neemt de 16-jarige Michiel Swaans begin september afscheid van het gilde. Drukte vanwege studie en werk brengen hem tot dit besluit.