Informatie - Jaaroverzicht 2007

De hoofdman, koning, ouderling en vaandrig vertegenwoordigen het gilde op 3 januari tijdens de Nieuwjaarsontmoeting in Tiliander. Het gemeentebestuur van Oisterwijk is gastheer.

Zaterdag 20 januari, een hele dag feest. De gildebroeders en gildezusters vieren de jaarlijkse Statiedag. Geheel volgens traditie wordt deze dag op vrijdagavond door de vaandrig aangekondigd met het voorlezen van de proclamatie in het dorpshart. Hij wordt daarbij begeleid door twee tamboers en enige vendeliers. Zaterdagochtend gaat het gilde naar de Joanneskerk voor een woord- en gebedsviering. Aan het eind van de dienst hernieuwt de vaandrig de Eed van Trouw aan diaken Schrama als vertegenwoordiger namens de Kerk en aan wethouder Van Hezik als vertegenwoordiger namens het Gemeentebestuur. Aansluitend is in zaal 't Molentje de koffietafel gevolgd door de jaarvergadering. Johan van Roessel wordt gehuldigd omdat hij 25 jaar lid is van het gilde. De hoofdman speldt hem een zilveren schildje op en voor zijn vrouw Corry zijn er bloemen. De feestavond van de teerdag is ook in de zaal van 't Molentje. Na de koffie met een stukje van de door Peter en Eef van Loon aangeboden Koningstaart, worden de muziek, de vocale klanken en het entertainment - onder regie van Marcel van Roessel - verzorgd door de regionale artiesten RenÈ Smulders en Paul Oppermans; zangers in hart en nieren. Het is een swingende avond!

2de Paasdag, maandag 9 april: de officiÎle opening van het nieuwe schietseizoen. Na de verschieting op een geluksblazoen en de wip zijn de schutters weer klaar voor het nieuwe seizoen.

"Verdraagzaamheid en Verantwoordelijkheid: een evenwichtsoefening", is het thema van het 14de gildecongres. De Hoge Gilderaad van Brabant is gastheer en ontvangt op zaterdag 14 april in de Belgische plaats Aarschot een paar honderd gasten voor het congres en het partnerprogramma. Hoofdman Jan Massuger en vaandrig Jan Goudsmits met zijn echtgenote zijn een van de gasten. Gildebroeder Jack Goudsmits is er in zijn functie van vice-voorzitter van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden.

Op grootse wijze viert 's-Hertogenbosch Koninginnedag. Tienduizenden juichen Hare Majesteit toe tijdens de feestelijkheden op maandag 30 april. Tijdens een vaartocht over de Singelgracht geniet de Koninklijke familie van de tientallen vendelzwaaiers uit de provincie, die een kleurrijk Tableau vivant vormen op de dijk naast het water. Gerard Massuger is er ook bij. Als kringhoofdman mag Jack Goudsmits de Koningin en alle Prinsen en Prinsessen persoonlijk een hand drukken en op die wijze mede welkom heten in de provinciehoofdstad.

In het hele land worden op vrijdag 4 mei de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende conflicten waarbij Nederland betrokken raakte. Bij de plechtigheid in Oisterwijk, in de Joanneskerk en rond het monument aan de Gemullehoekenweg, zijn de vijf gilden in onze gemeente betrokken.

Er is sprake van een buitengewoon goede opkomst van de leden bij de verschieting om de Adr. van de Wielbeker te Haaren, op zondag 6 mei. Door een zeer precies schot van Jo Scholtze op de laatste splinter van de vogel (nauwelijks een centimeter breed), wint ons gilde de beker en mag deze behouden. Vanaf 2008 wordt de verschieting in een andere vorm voortgezet. Tijdens de leuke en gezellige verschieting winnen Frank van Loon en Jan-Frans Knevel een persoonlijke prijs. Ook Jo Scholtze wint een prijs, maar heeft in de kampronde 36 schoten nodig om Patrick van Roessel van zich af te schudden.

Traditiegetrouw worden de Mariavieringen in de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch opgeluisterd door gilden uit Gildekring Maasland. Samen met het Sint-Joris & Sint-Sebastiaangilde uit Heukelom gaan wij op 1ste Pinksterdag, zondag 27 mei, naar de kathedraal. Bisschop Hurkmans gaat voor in de plechtige viering. Het uitstapje wordt afgesloten met een kop koffie vergezeld van de hoofdstedelijke lekkernij: een Bossche bol.

De verschieting om de Oisterwijkse gemeentelijke wisselbeker tussen de vijf plaatselijke gilden is op woensdagavond 20 juni, bij het Moergestelse gilde Sint-Sebastiaan & Sint-Barbara. Het hoofdwapen is de handboog. Ons gilde wint de wisseltrofee. Het winnende viertal bestaat uit DaniÎlle van Loon, Patrick van Roessel, Peter van Loon en Jo Scholtze.

Een twintigtal kinderen en hun begeleiders komen op zaterdag 23 juni snuffelen bij het gilde. Vanwege de Roefeldag wordt er geschoten met de handboog, gevendeld en getromd. Zo nemen zij een kijkje in de 'grote mensenwereld'.

Voor de eerste maal in haar 481-jarige bestaan gaat het Sint-Lambertusgilde in Maren-Kessel de uitdaging aan een gildefeest te organiseren. Onder het motto "Het gildewezen, cultureel erfgoed voor de toekomst", komen de gilden van gildekring Maasland op zondag 1 juli bij elkaar voor de jaarlijkse kringdag. Sommigen onder ons hebben een ambivalent gevoel als je naar hun herinnering van die dag vraagt. 'Daar sta je dan, midden in het weiland tussen het opstelterrein en de bebouwde kom. Plotseling trekt de lucht dicht en een paar tellen later vallen er regendruppels, onbeschrijfelijk zo groot. Een paar uur later hebben diezelfde mensen last van verbrandingsverschijnselen op hun neus vanwege de warme zon.' We behalen uiteindelijk ÈÈn succes, maar wel een bijzonder. Peter van Loon wint het koningskruis bij het onderdeel handboogschieten op wip.

Koningschieten doet het gilde om de drie jaar, op kermismaandag. In de tussenliggende jaren is er een onderlinge verschieting waarbij de gezelligheid het belangrijkst is, maar waar tevens een paar leuke prijsjes verdiend kunnen worden. Zondag 15 juli schieten de leden en hun partners, totaal 35 mensen, op gekleurde ballonnen met een bingocijfer er in. Twee ballonnen zijn gevuld met water. Een mooie dag als begin van de zomervakantie.

Zondag 26 augustus zijn wij te gast op het vrije gildefeest van het Sint-Jorisgilde te Udenhout. Het thema 'Jeugdige, Bourgondische verbroedering' krijgt gestalte in de aanwezigheid van vele jongeren. Op een enigszins spectaculaire wijze wordt de koningsboom op het hoofdterrein bevrijd. In een ongedwongen sfeer schieten onze koning Peter van Loon en vijf andere gildekoningen om de titel van dagkoning-handboog. Vele keren worden de pijlen gelost, maar er komt geen beweging in de vogel. Tot zijn teleurstelling verlaat Peter het strijdtoneel met lege handen. Hetzelfde geldt overigens voor onze andere handboogschutters.

Tijdens Prinsjesdag in Den Haag op 18 september verzorgen ruim tweehonderd gildebroeders en gildezusters de civiele afzetting langs de route die de koningin maakt. Jan Massuger, Gerard Massuger en Sjef van de Ven maken deel uit van de Brabantse delegatie die onder leiding staat van onze gildebroeder Jack Goudsmits, als vice-voorzitter van de Federatie. Het is weer een unieke ervaring.

Met een verschieting op een geluksblazoen en gekleurde blokjes op de wip, nemen de gildeleden op zondag 21 oktober afscheid van het schietseizoen 2007. Vanaf begin april zijn de handboogschutters in een wekelijkse competitie de strijd aangegaan met de collega's en vooral met zich zelf. Een kampronde wordt ingelast om uit te maken wie de beste schutter is op de 25- meter baan. Anton van Loon wint uiteindelijk de beker voor het beste gemiddelde. Ook is Anton de beste schutter van het seizoen op de wip. De schutter die op het blazoen het meest in de 'negen', de 'zeven' of de 'vier' heeft geschoten is respectievelijk Jo Scholtze, Jack Goudsmits en Thomas Goudsmits. Hoofdman Jan Massuger reikt de seizoenprijzen uit.

Een bijzonder aangename middag beleeft het gilde op zondag 25 november. Sint-Nicolaas bezoekt het gilde. Hij laat zich vergezellen door vijf Pieten, waaronder de Zangpiet en de Muziekpiet. Maar liefst 16 kinderen en 39 volwassenen zijn in de Luifel. Er wordt gezongen en de Pieten voeren een ludiek toneelstukje op waarbij de kinderen 'uit hun bol gaan'.

De Hoofdliedendag op zaterdag 27 oktober in Den Bosch heeft als thema: "Deregulering". Namens ons gilde vertegenwoordigt Jan Massuger ons gilde. Jack Goudsmits is er in zijn functie als vice-voorzitter van de Federatie.

De leden

Begin januari betreuren wij het overlijden van Marinus Groenland, levenspartner van gildezuster Annie van Bladel. Marinus is 85 jaar geworden. Zaterdag 17 november overlijdt onze gewaardeerde gildezuster Annie van Bladel. Vier dagen later nemen wij tijdens een uitvaartdienst in de Joanneskerk afscheid van haar. Annie is 71 jaar geworden.

In de loop van het jaar mogen wij drie nieuwe leden verwelkomen. Sjef van de Ven wordt tijdens de jaarvergadering op de Statiedag toegelaten als lid. Hij is een zwager van onze gildekoning. Frank van Loon, zoon van onze gildekoning, kennen we al als jeugdlid. Tijdens de ledenvergadering van 20 maart wordt hij toegelaten als volwaardig lid. Ingrid van de Ven, echtgenote van Sjef van de Ven en zus van onze koning Peter van Loon, wordt op de vergadering van 30 oktober aangenomen.

Voorts zijn er nog enige andere memorabele zaken

Tijdens het schieten op doel worden de schutters soms afgeleid door bewegingen op de naast het gildeterrein gelegen parkeerplaats. Reden waarom in het voorjaar 25 coniferen zijn geplaatst aan de binnenzijde van het hekwerk.

Bij het Moergestelse gilde Sint-Joris schiet Jan Moorman zich op kermismaandag 2 juli tot gildekoning. Onze hoofdman, vaandrig en Loek Vink vertegenwoordigen ons gilde en zien een dolgelukkige Moorman, die als koning het Landjuweel in 2008 mee kan maken.

Door het jaar heen bezoeken verschillende groepen ons gilde. Een familiebijeenkomst, een personeelsuitstapje en een politieke partij zijn verschillende voorbeelden. Elke keer weer ontvangen wij leuke reacties op hetgeen geboden wordt.

In de laatste week van september maakt onze mobiele boom een reis naar Portugal. Ruim 20 leden van het bevriende gilde Sint-Antonius & Sint-Sebastiaan uit Haaren gaan op uitnodiging van een van hun gildebroeders naar het Iberisch schiereiland.

Burgemeester Kortmann viert op donderdagmiddag 15 november zijn zilveren ambtsjubileum. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in Den Boogaard in Moergestel brengen hoofdman Jan Massuger, koning Peter van Loon en zilverdrager Loek Vink onze gelukswensen over.

Maandagochtend 24 december om negen uur wordt aangebeld ten huize van onze vaandrig. De brenger van het minder goede nieuws vertelt dat er water stroomt vanuit de schietaccommodatie naar de parkeerplaats naast het gildeterrein. Op zijn beurt belt de vaandrig de secretaris die daarna vanuit zijn werk snel ter plaatse is. Het water loopt over de dorpel van de berging/toiletruimte in een kolkende massa naar buiten. Vanwege een losgeraakt hoekstuk in de waterleiding van het damestoilet spuit het water als een grote douche door de ruimte. Het water is ook gedeeltelijk gestroomd naar de doelen en het verenigingslokaal. Twee vierkante meter van het voetpad is verzakt. Met vereende krachten van verschillende opgetrommelde gildebroeders wordt alles zo veel mogelijk droog gemaakt. Later blijkt dat er zeker 31.000 liter water is uitgestroomd.