Informatie - Jaaroverzicht 2008

"Inspiratie, motivatie en eenheid", is het gemeentelijk adagium voor dit jaar. Het gilde sluit zich daar van harte bij aan.

Het is ondertussen een goede gewoonte dat het gemeentebestuur van Oisterwijk in collegiale samenwerking met andere organisaties de Nieuwjaarsontmoeting organiseert. Woensdag 2 januari zijn onze hoofdman en koning in cultuurcentrum Tiliander, om samen met vele anderen een toast uit te brengen op het nieuwe jaar.

Zaterdag 19 januari viert het gilde de jaarlijkse Statiedag. De feestdag staat mede in het teken van het 40-jarig lidmaatschap van twee gildebroeders. De Teerdag wordt de avond eerder aangekondigd met een rondgang door het dorp. De vaandrig moet vanwege zijn gezondheid verstek laten gaan. Jo Scholtze proclameert de Statiedag. Tijdens de eucharistieviering in de Joanneskerk, die wordt voorgegaan door de Oisterwijkse pater Jan Phillipus, staat diaken Kees Schrama stil bij de huidige functie van een gilde in deze moderne tijd. Voorafgaand aan de koffietafel in de zaal van 't Molentje is er een aangepaste algemene vergadering vanwege de huldiging van Loek Vink en Bert van Straalen die beiden 40 jaar lid zijn van het gilde. Loek ontvangt tevens een onderscheiding van Gildekring Maasland. Namens het gemeentebestuur is wethouder Joop van Hezik aanwezig. De feestelijke dag wordt door het gilde afgesloten met een gezellige avond in Wijkcentrum De Waterhoef.

Met windvlagen, sneeuwbuien, regen en vorst doet het weer aan de winter denken, terwijl toch echt de lente is begonnen. 2de Paasdag, 24 maart, is dit jaar niet alleen erg vroeg, maar volgens de weerkenners ook de koudste in ruim veertig jaar. Ondanks dit alles zijn 45 leden met hun partners en kinderen op het gildeterrein om het nieuwe seizoen 'in te schieten'. De prijzen voor het geluksblazoen en de wip vallen bij onverwachte schutters.

De Regio-Wip-Verschieting wordt dit jaar georganiseerd door ons gilde. Op zondag 20 april ontvangen wij zes gilden op ons schietterrein en in het aangrenzende gedeelte van het Lindepark. Bijna 50 schutters strijden individueel en in viertallen voor de hoogste eer. Het eerste viertal van ons gilde mag de belangrijkste prijs in ontvangst nemen.

Met als thema 'Solidariteit' staat Oisterwijk op de zondagavond van 4 mei stil bij alle gevallenen van oorlogen en vredesmissies sinds 1945. De dodenherdenking met een bijeenkomst in de Joanneskerk en een Stille Tocht over De Lind naar het Bevrijdingsmonument aan de Gemullehoekenweg, wordt piÎteitsvol gestalte gegeven door de kleurrijke aanwezigheid van alle Gilden binnen de gemeente.

In het kader van het naderende Landjuweel Oisterwijk 2008 is het plan opgevat om in de aanloop daar naar toe, met de vijf Oisterwijkse gilden in de meimaand een eucharistieviering op te luisteren in de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch. Zondag 11 mei, 1ste Pinksterdag, reizen in alle vroegte een tiental leden van ons gilde naar de Bossche kathedraal.

Het Landjuweel van de vijf Oisterwijkse gilden krijgt op zaterdag 7 juni de opmaat door de opening van de tentoonstelling 'Opmaat naar het Landjuweel'. Een bijzondere verzameling van gildekunst op allerlei gebied en op allerlei manieren, van gildevoorwerpen in grote diversiteit. De expositie in het Oisterwijkse Raadhuis is te zien tot en met 29 juni.

Het Sint-Hubertusgilde in Drunen organiseert voor de ruim veertig gilden van Gildekring Maasland op zondag 8 juni de kringdag. Ons gilde is met een mooie groep vertegenwoordigd. Sjef van de Ven beleeft een fantastische dag. Aan het eind van de dag wordt hij gehuldigd als Kampioen handboog Wip. Helaas behoren wij niet tot de beste viertallen van die dag. Ook koning Peter van Loon gaat met lege handen naar huis.

Het Moergestelse Sint-Jorisgilde is op woensdagavond 18 juni gastheer voor de vier andere gilden binnen de gemeente Oisterwijk. De gilden schieten met de kruisboog om de gemeentelijke wisselbokaal. Het Sint-Catharinagilde mag deze voor een jaar in hun gildehuis laten pronken. Onze gildehoofdman Jan Massuger beleeft de dag van zijn dromen. Acht van de tien schoten met de kruisboog zijn raak. Hij heeft dagen nodig om 'bij te komen'...

Koningschieten doet het gilde om de drie jaar, op kermismaandag. In de tussenliggende jaren is er een onderlinge samenkomst waarbij de gezelligheid het belangrijkst is. Dit jaar laten we de 'verschieting' voorbij gaan en doen verschillende andere activiteiten op het gildeterrein waaronder jeu de boules en mini-golf. Zondag 13 juli wordt afgesloten met een gezellige barbecue.

Van 4 tot en met 7 september vindt in de kernen Oisterwijk en Moergestel het Landjuweel plaats. Een evenement dat door de vijf actieve gilden van Oisterwijk gezamenlijk op poten is gezet. De Stichting Landjuweel Oisterwijk 2008 heeft kosten noch moeite gespaard om dit festijn voor de ruim 140 gilden, de inwoners en de bezoekers tot een onvergetelijk evenement te maken. Helaas regent het uitgerekend op zondag pijpenstelen. Jammer voor de organiserende gilden die hierdoor hun inspanningen van de afgelopen jaren letterlijk in het water zien vallen. Het feestterrein aan de Akkerweg ligt er troosteloos bij.

Met ondersteuning van de herfstzon is het buiten 15 graden. Binnen brandt de kachel en is het erg behaaglijk. Op zondag 19 oktober sluit het gilde de schietcompetitie af met een onderlinge verschieting. Eerst door de competitieschutters op het geluksblazoen gevolgd door het schieten op de wip door alle 30 aanwezigen. Aan het eind van de middag reikt hoofdman Jan Massuger de seizoenprijzen uit. Jo Scholtze is winnaar op de wip. De schutter die gedurende de competitie het meest, minstens zijn vooraf bepaalde gemiddelde op het blazoen heeft behaald is Frank van Loon. Gerard Massuger heeft de meeste keren in ring-3 geschoten, Anton van Loon het vaakst in ring-7 en Jo Scholtze was niet benaderbaar en heeft zijn pijlen de meeste keren in ring-10 terecht laten komen. Dat is bijna 5 keer per schietbeurt van 20 pijlen.

Sint-Nicolaas maakt op zondag 23 november zijn opwachting bij het gilde. Na aankomst in De Luifel worden korte begroetingstoespraken uitgewisseld, waarbij de Sint speciale aandacht heeft voor de stoel waar hij ieder jaar op mag zitten. Hoofdman Jan Massuger en secretaris Jack Goudsmits vertellen over de hoofdmanstoel en de maker, Theo Gerritsen. Sint-Nicolaas vertelt over de goochelaarscursus die de Pieten afgelopen jaar hebben doorgelopen en laat een piet zijn kunsten vertonen. Na het onder leiding van de zangpiet zingen van verschillende bekende Sintliedjes, ontvangen de kinderen al een klein cadeautje en een zak met lekkers.

Gildebroeder Anton van Loon is ook een actief schutter bij handboogvereniging De Vriendschap in Tilburg. Donderdagavond 17 november brengen verschillende leden van het gilde een bezoek aan de Tilburgse schutters bij Boerke Mutsaers.

Andere memorabele momenten

Op 9 februari viert onze ouderling Wim Knevel zijn 78ste verjaardag. Op die dag is Wim ook precies zestig jaar gildebroeder. Eerst van het Oisterwijkse Sint-Barbaragilde, later, vanaf de heroprichting in 1951, van ons gilde. Wim is aangenaam verrast als onze hoofdman Jan Massuger, koning Peter van Loon, vaandrig Jan Goudsmits en zijn vrouw, vendelier Gerard Massuger en zilverdrager Loek Vink hem komen feliciteren.

In het Belgische Kinrooi wordt onze gildebroeder Jack Goudsmits op vrijdag 22 februari geÔnstalleerd tot Ridder in de Orde van de Heilige Sebastiaan in Europa. Tijdens een plechtige investituur wordt hem de eed afgenomen door prior Z.K.H. Charles-Louis Prins de Merode, die hem na de ridderslag tooit met de bijbehorende versierselen. De aanleiding tot het opnemen in de ridderorde zijn de betrokkenheid en bijzondere verdiensten van Jack voor het gildewezen.

Een feestelijke dag voor Gerdie Knevel-Heessels. Zij ontvangt op vrijdag 25 april een Koninklijke Onderscheiding vanwege onder andere haar inzet voor de Levenskerk en de plaatselijke afdeling van De Zonnebloem. Vanaf 1961 is zij gildedame bij ons gilde. Een ruime deputatie van het gilde feliciteert aan het eind van de middag Gerdie en Wim Knevel tijdens een druk bezochte receptie.

"Eindelijk, hij is er! Een website! Het heeft even geduurd, maar hier is-ie dan. Na een paar dagen werk is dit het eindresultaat. Voor alle complimenten en dankbetuigingen (of andere opmerkingen) is er het contactformulier." Dat schrijft Joris Goudsmits als webmaster en als bouwer van de website. Tot in alle hoeken van de wereld is vanaf eind juli ook Ûns gilde te vinden op het internet: www.sintsebastiaanoisterwijk.nl.

Door het jaar heen bezoeken verschillende groepen het gilde om kennis te maken. Ook het schieten met de handboog op wip en doel staat dan op het programma. Elke keer weer ontvangen wij leuke reacties. In wisselende samenstelling begeleiden verschillende gildebroeders de gasten.

In de aanloop naar het Landjuweel worden verschillende media gebruikt om iedereen op de hoogte te brengen wat het unieke festijn behelst. Soms is daarbij een foto van ons gilde nodig. Omdat wij niet beschikken over een actuele groepsfoto zijn bijna alle leden op zondag 27 juli aanwezig bij de Oisterwijkse molen aan de Pannenschuurlaan. Ans van Belkom fotografeert het gilde in verschillende poses.

De leden

Begin 2008 vertrekt Teun Schoones naar het buitenland vanwege studie en werk en beÎindigd zijn lidmaatschap bij het gilde. In juli laat Bert van Straalen weten dat hij het gilde verlaat.
John van Tol en Susanne Knevel worden tijdens de ledenvergadering van oktober toegelaten tot lid van het gilde.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert als zodanig op 27 februari en 13 oktober. De leden vergaderen op de dinsdagen 11 maart en 28 oktober.

Voorts zijn er nog enige andere noemenswaardige zaken

In een wisselende samenstelling van bestuur en leden is ons gilde vertegenwoordigd bij activiteiten van gilden in de omgeving, bij andere min of meer officiÎle bijeenkomsten, maar ook bij begrafenissen. Zaterdag 21 juni koningschieten bij het Sint-Hubertusgilde in Berkel. Maandag 7 juli koningschieten van het Moergestelse gilde Sint-Sebastiaan en Sint-Barbara.

Zaterdag 23 augustus presenteert het Moergestelse gilde Sint-Catharina de nieuwe uniformen. Tevens vieren Gust van Haaren en oud-hoofdman Harrie Wolfs hun respectievelijke 50- en 60-jarig gildejubileum. De oud-hoofdman ontvangt de Zilveren Legpenning van de Gemeente Oisterwijk.

Dries van Kuijk (60), lid van het bevriende Haarense gilde Sint-Antonius en Sint-Sebastiaan, overlijdt eind september. De uitvaartplechtigheid is op zaterdag 4 oktober.