Informatie - Jaaroverzicht 2013

Het gilde viert zaterdag 19 januari de jaarlijkse Staatsiedag. In het besneeuwde en nog feeëriek verlichte centrum wordt volgens goede traditie, op vrijdagavond deze dag geproclameerd door de tamboers en vendelzwaaiers. Leuke fotomomenten en korte gesprekjes met passanten die nog nooit een gilde 'live' hebben gezien vullen de avond. De feestelijke dag begint met een eucharistieviering in de Joanneskerk en wordt voortgezet in 't Gelagh. Wethouder Maarten Pieters vertegenwoordigt het Oisterwijkse gemeentebestuur. Een bijzonder moment tijdens de jaarvergadering is het agendapunt over de bestuurs benoemingen. Voor het eerst in de meer dan vijf eeuwen oude historie van het gilde wordt een vrouw benoemd in het bestuur: Susanne Knevel-Netten. De Staatsiedag wordt in De Luifel afgesloten met een sfeervolle feestavond.

Heel erg langzaam laten we de winter achter ons en kruipen naar het voorjaar. Donderdag 28 februari ontmoeten de leden elkaar tijdens de Keuvelavond. Hoofdman Jan Massuger heeft een kraslot beschikbaar voor de groep die tien vragen goed beantwoord over plaatsen op de wereldkaart. Luxemburg is voor sommigen te klein om te vinden...

Met de Paasverschieting op 2de Paasdag 1 april wordt het buitenseizoen geopend. Ondanks de frisse wind zijn allen op het gildeterrein. De schutters schieten op het blazoen voor het '21-spel', Anne van Tol zoekt chocolade eieren en tijdens het laatste onderdeel worden op de wip handbogen gebruikt zonder vizier en vliegen dartpijlen naar het blazoen voor het '21-spel'.

Het gilde herdenkt op zaterdag 4 mei met de andere vier Oisterwijkse gilden alle militairen en burgers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen tijdens oorlogshandelingen en bij vredesmissies. Samen verzorgen wij het ceremonieel. Bij het Bevrijdingsmonument leggen de gezamenlijke gilden een krans.

Woensdag 12 juni wordt een bijzondere dag. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima laten zich tijdens de provinciebezoeken zien in Limburg en Noord-Brabant. De dag begint in Maastricht en via verschillende tussenstops mag Oisterwijk het koningskoppel begroeten. Op verzoek van Commissaris van de Koning Wim van de Donk maakt een representatieve afvaardiging van de Noord-Brabantse gilden haar opwachting in ons stadje. De presentatie bestaat uit twee onderdelen: het vormen van een erehaag en het spreiden van gildevaandels op De Lind en het afleggen van de Eed van trouw op het plein voor het raadhuis. Onze koning en keizer vergezeld door hun echtgenotes, onze vaandrig Anton van Loon en de tamboers Thomas Goudsmits en Rick Massuger vertegenwoordigen ons gilde en staan maar enkele meters van het koningspaar. Onze secretaris Jack Goudsmits heeft in zijn functie als vice voorzitter van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden de algehele leiding en mag de koning en koningin mede welkom heten en begeleiden. Een enorme schare media doet verslag.

De verschieting om de Gemeentelijke wisselbokaal is op woensdag 19 juni bij het Moergestelse gilde Sint Joris. Schieten met een kruisboog is pas moeilijk als je normaliter schiet met een handboog. Dat is wellicht de reden waarom onze nieuwe leden Mandy van Brunschot en Bart Schilders elf en tien keer het plaatje raken bij vijftien schoten. Ons gilde als geheel eindigt op de vierde plaats.

De handboogschutters van ons gilde zijn tijdens de kringdag van Maasland op 30 juni in Heeswijk, zeer succesvol. Het eerste schuttersviertal (Jack Goudsmits, Jan-Frans Knevel, Peter Swinkels en Peter van Loon) behalen de eerste prijs bij het schieten op de wip: de korpsprijs. Jan-Frans Knevel wordt kampioen en Jack Goudsmits behaalt de tweede prijs 'personeel'.

De activiteiten rondom het koningschieten beginnen dit jaar al op donderdagavond 11 juli. Voor de eerste keer schieten de gildebroeders en gildezusters op een zogenoemde 'leugenvogel'. Tijdens een bijzonder gezellige bijeenkomst is het Frank van Loon die het laatste stuk van de houten vogel er af schiet. Dertien schutters nemen deel aan de wedstrijd en bij het 186ste schot valt de vogel.

Maandag 15 juli; koningschieten. In de ochtend reist het gilde naar Tilburg om de 'oude' koning Jan-Frans Knevel uit te halen. Tegen één uur zijn de gildeleden weer terug op het fraai versierde gildeterrein aan de rand van het Lindepark. Loco burgemeester Joost Wagenmakers, wethouder Wim Lemmens en pastoor Ad Kennes zijn ondertussen ook gearriveerd. Na het vrijen van de boom waarop de koningsvogel wordt geplaatst zegent pastoor Kennes de houten vogel 'opdat het gilde een waardige koning krijgt'. Vervolgens verrichten de loco burgemeester en de pastoor de opening door ieder drie ereschoten te lossen met de handboog. Om half twee mag de oud koning het spits afbijten en de strijd tegen de vogel, maar vooral met zichzelf – hetgeen overigens ook geldt voor alle andere koningskandidaten – beginnen. Vijf kwartier later stijgt de spanning. Grote stukken zijn van de houten vogel afgeschoten. Verschillende gildeleden zijn al gestopt. Er zijn nog zes kandidaten die om de felbegeerde koningstitel strijden. Het wordt stiller en stiller op het gildeterrein. Frank van Loon heeft geluk een prachtig schot te kunnen lossen. Zijn pijl raakt op een hoogte van ruim twaalf meter het restant van de vogel; alles tuimelt naar beneden. Hij is dus de nieuwe gildekoning! Na enige traditionele handelingen legt de vaandrig namens het gilde de eed af en ontvangt de 24-jarige gildebroeder een vendelhulde. Het gemeentebestuur biedt in het raadhuis de erewijn aan. Na afloop is er nog een plezierig samenzijn op het gildeterrein. Dinsdag sluiten de gildeleden de driejaarlijkse festiviteiten af met het uithalen van de nieuwe koning gevolgd door een prijsverschieting. Twee kleinere houten vogels mogen stuk worden geschoten. Een leuke ervaring voor vooral de nieuwe (jeugd)leden.

Op de dag precies, is het zondag 4 augustus vijftig jaar geleden dat Oisterwijker Jan Philippus zijn eerste heilige mis heeft gehouden; in de Joanneskerk. Enige jaren later werd hij uitgezonden naar Indonesië. In totaal heeft hij daar 35 jaar les gegeven, diensten verzorgd en zijn hulp aangeboden aan vooral (gehandicapte) kinderen. De band met Oisterwijk en de Joannesparochie is echter altijd behouden. In 2007 is hij definitief teruggekeerd. Zondag de 4de augustus viert Jan Philippus zijn gouden priesterjubileum in de Joanneskerk. 'Met vliegend vendel en slaande trom' luisteren wij de feestelijke viering op. Na afloop is er nog een gezellig samenzijn in de pastorietuin waar wij de jubilaris nog een vendelhulde brengen.

Het Sint-Ambrosiusgilde in Gilze organiseert op 1 september de Regio Wip Verschieting. Een wedstrijd tussen 9 handbooggilden uit Alphen, Diessen, Gilze, Haaren, Lage Mierde, Loon op Zand, Moergestel, Oisterwijk en Raamsdonk. Vanwege vakantie van verschillende van onze leden nemen wij maar met één viertal deel. Na een kampronde lukt het net niet om de derde plaats te behalen. De vierde plaats is dus noemenswaardig. De groep bestaat uit Frank en Peter van Loon, Thomas Goudsmits en Mandy van Brunschot.

Zondag 15 september van 11.00 tot 16.30 uur zetten een aantal 'monumenten' in de gemeente Oisterwijk de 'deuren' wijd open. Wij ontvangen ongeveer 150 belangstellenden op het gildeterrein en vertellen over de historie. Er vinden verschillende activiteiten plaats en er is een kleine exposities van gildeattributen en gildezilver. Onze leden beleven veel genoegen aan deze Open Monumentendag.

Verschillende leden van het gilde hebben ingeschreven voor deelname aan het Nederlands Gildekampioenschap handboogschieten op wip in Oirschot, op zondag 13 oktober. Echter, vanwege het zeer slechte weer gaat de wedstrijd niet door. We zullen dus nooit weten of de Nederlands gildekampioen zich wellicht in ons midden bevindt...

Een week later, zondag 20 oktober, sluiten wij het schietseizoen. Het blazoen is verdeeld in vierkanten welke op hun beurt zijn verdeeld in taartpunten. Onverwachte winnaars manifesteren zich. Koning Frank van Loon mag aan het eind van de middag de seizoenwinnaars van de competitie eren met een beker. Wip, Anton van Loon; Blazoen, Rick Massuger; Ring 2, Bart Schilders; Ring 5, Frank van Loon; Ring 10, Jo Scholtze.

Sint Nicolaas en verschillende Pieten bezoeken op zondag 24 november het gilde. Hij had dat een week eerder bij zijn intocht in Oisterwijk beloofd. De kinderen van het gilde zijn enigszins teleurgesteld als de Pieten binnenkwamen, met de staf, het grote boek, maar zonder de Goedheiligman. Daarom moet volgens de hoofdpiet onze hoofdman even de taken waarnemen. Als de Sint tot ieders opluchting toch nog arriveert, vertelt hij dat hij zich had moeten bevrijden uit de auto. De Pieten waren vergeten het kinderslot van de portieren te halen...

Leden

Tijdens de ledenvergadering van 2 juli wordt Mandy van Brunschot toegelaten als lid van het gilde. Zij is al verschillende maanden een vaste gast. Tijdens de ledenvergadering van 14 november worden Gerdie Knevel en Wil Dankers toegelaten als lid. Gerdie is de echtgenote van onze ouderling Wim Knevel. Wil Dankers is jaren terug al eens lid geweest in de functie van bazuinblazer. Rick Massuger, kleinzoon van Gerard en Wien Massuger, heeft duidelijk zijn draai gevonden. Hem is een kostuum aangemeten en draagt met het slaan van een nieuwe gildetrom bij aan de klanken van het gilde.

Wat is nog meer memorabel?

Jan-Frans en Susanne Knevel vertegenwoordigen het gilde bij de afsluiting van de feestelijkheden rondom 'Oisterwijk 800' op zondag 24 februari.

Loek Vink vertegenwoordigt ons gilde tijdens de uitvaart van Wim van de Wiel op woensdag 30 januari. Wim was lid van het Haarense gilde Antonius en Sint Sebastiaan.

Namens het gilde bezoeken onze hoofdman en keizer op maandag 8 juli het koningschieten bij het Moergestelse gilde Sint Catharina.

De broers Hein en Toon van de Wiel vieren op zondag 25 augustus hun 60-jarig lidmaatschap van het Haarense gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan. Verschillende leden van ons gilde gaan ter receptie en genieten van het 'hapje en drankje'.

Tijdens de bijeenkomst vanwege het sluiten van het schietseizoen, worden loten verkocht ten behoeve van de Groen sponsor loterij van De Hazelaar in Tilburg. Dan is het bijzonder leuk om enige weken daarna te horen dat maar liefst vijf leden van het gilde een prijs hebben gewonnen. Anton van Loon, Anny Pollaerts, Bart Schilders, Peter Swinkels en Frans Zoontjens.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert op 7 maart en 15 oktober. Door het jaar bespreekt het bestuur waar nodig de 'dagelijkse gang van zaken'. De ledenvergaderingen zijn op donderdag 14 maart, dinsdag 2 juli en donderdag 14 november.