Informatie - Jaaroverzicht 2014

Regen is de reden dat de rondgang vanwege de proclamatie van de Staatsiedag niet doorgaat. Zaterdag 18 januari verzamelen alle gildeleden en hun partners in 't Gelagh om daarna met een mooie eucharistieviering de feestelijke teerdag te beginnen. Wethouder Maarten Pieters is er namens het gemeentebestuur. Het verheugt hem verschillende nieuwe jonge leden te ontmoeten die de eeuwenoude traditie willen voortzetten en bij het gilde daarvoor alle ruimte krijgen. Jan-Frans Knevel viert dat hij 25 jaar lid is van het gilde. Hoofdman Jan Massuger memoreert in het bijzonder het vierjarig koningschap van juli 2009 tot juli 2013. Ook roemt hij de schutterskwaliteiten van Jan-Frans. De Staatsiedag wordt afgesloten met een bowlingavond bij de Kempenhof in Hilvarenbeek. Het schijnt dat sommige fervente bowlers een beetje baalden omdat het team waarvan zij deel uitmaakten niet had gewonnen...

Geen Keuvelavond in het voorjaar, maar schieten met een luchtbuks bij de EOLV Diana. Dinsdagavond 25 februari krijgen wij eerst onderricht en mogen daarna geheel zelfstandig op de kleine kaartjes schieten. Toch heel wat anders dan schieten met een handboog. Jan-Frans Knevel en Thomas Goudsmits zijn - zoals verwacht - op afstand de besten.

Het is al weer enige weken lente als de schietcompetitie op zondag 30 maart een aanvang neemt. Vervolgens beleven wij de Paasverschieting op 2e Paasdag 21 april. De competitieschutters schieten op een blazoen met letters waarmee een woord moet worden gevormd. Op de wip hangen ballonnen met een cijfer er in. De allerkleinste zoeken chocolade eieren.

Samen met vele anderen en afgevaardigden van de vijf gilden binnen de gemeente Oisterwijk sluiten wij aan bij de Nationale Dodenherdenking op zondagavond 4 mei. Onze aanwezigheid wordt bijzonder gewaardeerd.

Moergestel kent op zondag 18 mei een ongekend leuke dag. Ook ons gilde neemt deel aan het gildefeest van het plaatselijke Sint-Catharinagilde en draagt bij aan de bonte verzameling gildebroeders en gildezusters die zorgen voor een sfeervol schouwspel. Mandy van Brunschot is verheugd met het narrenpak en Thomas Goudsmits wint de 2de prijs personeel bij het handboogschieten op wip.

Op de woensdagavond het dichts bij de langste dag, komen de vijf gilden van de Gemeente Oisterwijk bijeen. Inzet is de verschieting om de Oisterwijk bokaal. Omdat op de oorspronkelijke datum van 18 juni het Nederlands elftal moet voetballen tegen Australië, wordt de verschieting bij het gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan in Heukelom een week uitgesteld naar 25 juni. Met een bijzonder grote afvaardiging neemt ons gilde deel. Uiteindelijk wint het Moergestele gilde Sint Joris. Alle andere gilden eindigen daarna met een gelijk aantal punten.

De gilden van gildegroep De Zandleij ontmoeten elkaar op zondag 29 juni in Loon op Zand. Het Sint-Hubertus- en Sint-Ambrosiusgilde zijn gezamenlijk gastheer. Omdat er in ons gilde te weinig animo is - in tegenstelling tot eerdere opgaven - beleven wij deze dag niet mee.

Zondag 13 juli heerst een gezellige kermissfeer op het gildeterrein. De gildebroeders en gildezusters laten zich verrassen door de ideeën van de schietcommissie. Ballonnen op doel en op de wip ballonnen met daarin een dobbelsteen te gebruiken voor een ganzenbordspel.

Met 43 deelnemende gilden en schitterend weer tijdens de presentatie en het defilé is de gildedag van Kring Maasland zeer geslaagd. De schutters van ons gilde zijn op zondag 20 juli in Maren-Kessel zeer succesvol! Niet enkel de volwassen leden behoren tot de besten, maar zeker ook de twee nieuwe jeugdleden Rick en Kas. Zij ontvangen uit handen van de hoofdman van Gildekring Maasland - onze gildebroeder Jack Goudsmits - hun eerste zilveren schildje. Totaal zes prijzen vallen toe aan ons gilde. Handboor doel, 1e prijs jeugd tot en met 15 jaar: Rick Massuger; handboog wip, 1e prijs jeugd tot en met 15 jaar: Kas Drenth; zowel het Koningskruis als Kampioen handboog wip: Frank van Loon; 2e prijs Personeel Handboog wip: Jack Goudsmits; Korpsprijs Handboog wip (Thomas Goudsmits, Frank van Loon, Jack Goudsmits, Peter van Loon).

Het Moergestelse gilde Sint Sebastiaan en Barbara is op zondag 28 september gastheer voor negen gilden vanwege de Regio Wip Verschieting. Ons gilde eindigt met twee andere op een gedeelde derde plaats. Rick Massuger is de beste jeugdschutter van 8 deelnemers. Hij scoort 11 uit 15! Frank van Loon als beste uit ons gilde met 10 uit 15.

Soms lijkt het alsof de tijd steeds sneller gaat. Onder een stralende zon sluit het gilde op zondag 19 oktober de buitenactiviteiten af. De helden van de onderlinge schietcompetitie (17 wedstrijden) ontvingen uit handen van waarnemend hoofdman, koning Frank van Loon de beker. Winnaar doel algemeen, Thomas Goudsmits; winnaar doel ring 1, Bart Schilders; winnaar doel ring 5, Rick Massuger; winnaar doel ring 10, Jack Goudsmits; winnaar wip, Peter van Loon.

De laatste herfstblaadjes worden weggehaald en december staat voor de deur. Een gezellige tijd met Sint Nicolaas in aantocht. Na de aankomst in Gouda op 15 november en de zondag erna de ontvangst in Oisterwijk, bezoekt Sint Nicolaas en zijn gevolg op zondag 23 november het gilde. Zeven kinderen vergezeld door hun ouders en grootouders en bijna alle andere leden van het gilde, genieten tijdens de sfeervolle bijeenkomst in De Luifel. De ruimte was vol.

Donderdagavond 11 december brandt de kachel voor de Keuvelavond. De bestuurstafel is stamtafel voor de bezoekende leden.

Leden

Na een ziekbed van twee maanden overlijdt onze hoofdman Jan Massuger op woensdag 10 december. Hij is 71 jaar. De uitvaart met gilde-eer is dinsdag 16 december.

Wat is nog meer memorabel?

Het gemeentebestuur van Oisterwijk wenst het gilde fijne feestdagen toe en een goed begin van 2014. Ook nodigt zij ons uit voor de Nieuwjaarsontmoeting op 8 januari. Namens het gilde zijn Jan Massuger, Frank van Loon, Peter en Eef van Loon en Bart Schilders in Tiliander.

In het voorjaar heeft Gildekring Maasland in het kader van het project 'NBFS op weg naar 2025' een tweetal bijeenkomsten georganiseerd. Daarin is van gedachten gewisseld over de toekomst van de Brabantse gilden. Mandy van Brunschot en Bart Schilders zijn er bij.

Op 21 mei zijn Loek en Corrie Vink 50 jaar getrouwd. Zij vieren dit op zaterdag 31 mei. Het gilde gaat ter receptie bij Herberg van Boxtel in Haaren en brengt een vendelgroet.

De digitale wereld wordt ook voor het gilde een belangrijk communicatiemiddel. Sinds begin juni is het gilde te volgen op Facebook. Via de eigen pagina bieden wij weetjes en actualiteiten. Ook is er de mogelijkheid met elkaar van gedachten te wisselen. Voor uitgebreidere informatie zoals de integrale jaarverslagen blijft de website het aangewezen medium.

In juli worden de langverwachte, felbegeerde polo's verstrekt aan de leden.

Verschillende leden van de EOLV Diana brengen op woensdagavond 23 juli een tegenbezoek aan het gilde en voelen hoe het is een handboog te hanteren in plaats van een luchtbuks.

Zang en Vriendschap Oisterwijk bestaat 90 jaar. Met hoogtepunten van hun repertoire door de jaren heen, organiseert de zangvereniging op vrijdag 21 november een Concert in Tiliander. Tijdens het feestelijk programma wordt onder andere het Slavenkoor uit Nabucco van Verdi gezongen. Klank en kleur mengen zich als Jack Goudsmits daarbij het mooie, serene vendelspel toont.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert op 13 maart en 29 oktober. Verder bespreekt het bestuur door het jaar heen waar nodig de 'dagelijkse gang van zaken'. De ledenvergaderingen zijn op donderdag 20 maart en 6 november.