Informatie - Jaaroverzicht 2015

De Staatsiedag dit jaar wordt aangekondigd tijdens een rondgang door het dorpscentrum. Jammer dat er op vrijdagavond steeds minder bezoekers zijn in het Oisterwijkse winkelhart. Bart Schilders is voor het eerst formeel als vaandrig de omroeper. Eerst wat onwennig, in de loop van de avond steeds beter. Zaterdagochtend 17 januari wordt de feestelijke dag geopend met een mooie eucharistieviering in de dagkapel van de Joanneskerk. De Staatsiedag staat in het teken van het formele 40-jarig lidmaatschap van onze secretaris Jack Goudsmits. Na afloop van de jaarvergadering spreekt wethouder Ina Batenburg over een rijke traditie en noemt het gilde een prachtige vereniging die nog steeds springlevend is. Zij richt het woord tot Jack Goudsmits, feliciteert hem met het bijzondere jubileum en biedt namens de gemeente een cadeau aan. Tot slot staat koning Frank van Loon uitgebreid stil bij het gildejubileum van Jack. Hij noemt en roemt zijn staat van dienst. Al op 9-jarige leeftijd betrokken bij het gilde als jeugdvendelier. Schrijver van nieuwsfeiten, organisator van het gildefeest in 1987, secretaris vanaf 1993 en sinds 2012 tevens penningmeester. Vanaf 1992 intensief betrokken bij gildekring Maasland en de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden, waarvan Jack vanaf 2002 vicevoorzitter is. Hij reikt een zilveren schild uit en voor zijn vrouw Joke is er een fraai boeket bloemen. Jack dankt allen voor de aandacht en neemt de hartelijke gelukwensen met enige emotie in ontvangst. Het clubgebouw van Scouting Oisterwijk aan de Sportlaan is dit jaar de locatie van de feestavond. Een quiz en loterij zijn twee hoogtepunten.

'Eieren, eieren en nog meer!' Dat is het thema van maandag 2de Paasdag 6 april. Alle leden en hun partners zijn er als het buitenseizoen officieel wordt geopend. Een geluksblazoen en met dunne houtjes vastgelijmde speelkaarten op de wip zijn de uitdagingen. Iedereen heeft prijs…

Eenmaal per jaar treffen tien handbooggilden uit midden en west Noord-Brabant elkaar tijdens de Regio Wip Verschieting. Dit jaar zijn wij op zondag 3 mei te gast bij gilde Sint Sebastiaan in Lage Mierde. Vanwege het slechte weer wordt de wedstrijd twee keer stilgelegd. Rick Massuger behaalt een fantastische tweede prijs bij de jeugd. Ons viertal eindigt op een zwaar bevochten vierde plaats.

'Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.' Met dit thema in gedachte is het op maandagavond 4 mei twee minuten stil bij het monument aan de Gemullehoekenweg. Wij zijn ruim vertegenwoordigd tijdens de Dodenherdenking.

De knusheid van het gildeterrein is de basis voor de sfeervolle ambiance van de verschieting om de Oisterwijkbokaal. Veertig schutters, een tiental overige gasten en onze eigen leden als gastheer en gastvrouw beleven op woensdag 17 juni een bijzonder mooie avond. Het is een spannende strijd tussen de Moergestelse gilden Sint Catharina en Sint Sebastiaan en Barbara. Na drie kampronden wint uiteindelijk het laatstgenoemde gilde.

400 Jaar broederschap bij het Sint-Jorisgilde in Berlicum is reden genoeg om 43 gilden uit te nodigen voor de Kringdag Maasland 2015; om gezamenlijk te feesten en te strijden. Zondag 5 juli is een dag om niet te vergeten; een volle dag. Vanaf 08.00 uur worden de eerste gasten ontvangen in Den Durpsherd met aansluitend om 09.00 uur een Heilige Mis. Om 10.30 uur vertrekt de optocht naar sportterrein De Brand. Onder de genodigden Prof. Dr. W. van de Donk, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Na de massale opmars wordt de officiële opening verricht door de hoofdman van Kring Maasland Jack Goudsmits. Hij vertelt dat dit - na 20 jaar - zijn laatste kringdag is als kringhoofdman. Ons gilde sluit de warme dag af met vijf prijzen bij het handboogschieten. Frank van Loon wint het Koningskruis en wordt met een maximale score kampioen handboog wip. Rick Massuger is de beste jeugdschutter en Thomas Goudsmits ontvangt de tweede prijs personeel. Tot slot wint het schuttersviertal - Rick Massuger, Frank en Peter van Loon en Thomas Goudsmits - de korpsprijs.

Voor zondag 12 juli zijn alle leden en hun partners uitgenodigd voor de kermisverschieting. Jammer dat velen niet aanwezig kunnen zijn. Dan is het wel leuk als familie van de leden een spontaan bezoekje brengen. Overigens laten de oliebollen zich goed smaken. Pijltjes werpen op met water gevulde gekleurde ballonnen is minder makkelijk dan gedacht. Daarnaast vermaken de schutters zich ook nog op een dartblazoen.

Het Sint-Hubertusgilde in Etten-Leur is zondag 13 september gastheer voor 35 gilden uit gildekring Baronie en Markiezaat en daarbuiten. Het gildefeest speelt zich af in de wijk Schoenmakershoek; een wijk waar de straten affiniteit hebben met de gilden. Onze handboogschutters zijn weer zeer succesvol. Koning Frank van Loon behaalt in een strijd tussen de koningen van alle 35 gilden het Koningskruis. Een geweldige prestatie voor een handboogschutter als je met het geweer moet schieten. Daarnaast behaalt hij de eerste prijs Personeel. Onze keizer Peter van Loon behaalt de hoogste eer bij het individueel schieten: Kampioen. Tot slot is Rick Massuger (14) de beste individuele jeugdschutter.

Vallende bladeren, ruisende bomen en avonden die eerder donker worden: de herfst is begonnen. Reden om het schietseizoen af te sluiten; we doen dat op zondag 18 oktober. De baanschutters schieten op een blazoen met vier kleine ringen. Als je dat niet gewend bent is het toch vervelend. Op de boom schiet iedereen met een boog zonder vizier. Aan het slot van de sfeervolle bijeenkomst waarbij nagenoeg alle leden met hun partners aanwezig zijn, kan waarnemend hoofdman Frank van Loon de seizoenprijzen uitreiken. Jo Scholtze ontvangt de bekers vanwege het beste gemiddelde op de boom en de meeste 'negens' op het blazoen. Rick Massuger is algemeen winnaar op het blazoen. Loek Vink ontvangt een beker omdat hij de meeste 'vieren' heeft geschoten en tot zijn eigen verrassing wint Jack Goudsmits de beker vanwege het meeste keren een 'zes' schieten.

Donderdag 5 november is de ledenvergadering. Normaliter geen reden om hiervan inhoudelijk verslag te doen in dit overzicht. Maar… "Gelukkig hebben we weer een hoofdman", zegt koning Frank van Loon in zijn functie van waarnemend hoofdman. Zijn vader, keizer Peter van Loon, heeft aan het bestuur gemeld graag hoofdman van het gilde te willen worden. Aanvullend vertelt de secretaris dat Peter heeft aangegeven niet 'voor het leven' te gaan. Dat hoeft geen probleem te zijn; de hoofdman heeft het recht, maar nergens staat dat het een plicht is. Met een applaus wordt Peter bij acclamatie gekozen. Aan het eind van de vergadering draagt Frank de attributen behorend bij de functie over. Allen feliciteren de nieuwe hoofdman en wensen hem succes en sterkte.

Leden

Omdat hij te weinig tijd heeft om te schieten, verlaat John van Tol begin van het jaar het gilde. Het gilde wordt geconfronteerd met het overlijden van drie zeer gewaardeerde leden. In de vroege ochtend van woensdag 8 april sterft Wien Massuger-van Ierland (70). Een dag later - donderdag 9 april - overlijdt onze ouderling en oud-hoofdman Wim Knevel (85). Geheel onverwacht overlijdt op donderdag 22 oktober Annie Pollaerts-Knevel (90). Veel fijne jaren hebben wij beleefd. Met gilde-eer nemen wij afscheid.

Wat is nog meer memorabel?

Eind juli ontdekken wij dat een boom naast de jeu de boulesbaan schuiner is gewaaid dan die al stond. Binnen een dag besluit de gemeente de boom te rooien. Reden om vervolgens de begroeiing rondom het gildeterrein rigoureus te snoeien. Maandag 9 november een andere ontdekking; het lood van de aansluiting van het bijgebouw aan het hoofdgebouw is gestolen. Met vereende krachten wordt het met nieuwe materialen hersteld.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Gildekring Maasland op vrijdag 13 november in Vught, draagt onze gildebroeder Jack Goudsmits na twintig jaren zijn functie van kringhoofdman over. Ook zijn werk in het bestuur van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS) gedurende al die jaren eindigt daarmee; bijna veertien jaar was hij vicevoorzitter. Volgens eigen zeggen waren het zeer bijzondere, enerverende en ongelooflijk waardevolle jaren. Jack wordt door de gildekring benoemd tot Erehoofdman en ontvangt een prachtig zilveren schild met een inscriptie. De Oisterwijkse burgemeester Hans Janssen mag de Koninklijke onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uitreiken. De voorzitter van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden, Jos Verbeeten, speldt namens de gildefederatie het zilveren medaillon op bij deze 'bewogen en deskundige hoofdman' zo zegt hij. Oisterwijks oud-burgemeester Yvo Kortmann verwoordt het als volgt: "Wat hij in de afgelopen periode allemaal betekend en gedaan heeft voor de Brabantse en zeker ook Oisterwijkse gilden is niet zomaar in een paar regels samen te vatten. Zelfs nationaal heeft hij 'de trom geroerd'."

Vergaderingen

Het bestuur vergadert op dinsdag 3 maart en woensdag 28 oktober. Door het jaar heen bespreekt het bestuur waar nodig de 'dagelijkse gang van zaken'. De ledenvergaderingen zijn op donderdag 19 maart en donderdag 5 november.