Informatie - Jaaroverzicht 2016

Enige jaren geleden heeft het bisdom 's-Hertogenbosch aangegeven dat de parochies uit Oisterwijk, Moergestel en Haaren moesten gaan fuseren. Op zondag 10 januari 2016 om 10.30 uur is in de Oisterwijkse Sint-Petruskerk de officiële oprichtingsdienst van de nieuwe Sint-Jozefparochie en wordt Francis De Meyer door de bisschop geïnstalleerd als pastoor. De maar liefst zeven gilden binnen de nieuwe parochie zijn tijdens de inwijdingsviering met 80 afgevaardigden aanwezig en verzorgen met veel vaandel- en tromvertoon een kleurrijke inbreng. Na afloop hernieuwen wij de Eed van trouw en brengen een vendelgroet.

De weersomstandigheden op de vrijdag voorafgaand aan de Staatsiedag zijn zo slecht, dat de rondgang door het dorp niet doorgaat. De proclamatie blijft dan ook keurig opgeborgen in de koker. De betrokken leden spreken af elkaar wel te ontmoeten bij 't Gelagh. Zaterdagochtend 23 januari wordt de feestelijke dag geopend met een ingetogen eucharistieviering in de dagkapel van de Joanneskerk. Na afloop van de viering is voor de kerk de hernieuwing van de Eed van trouw en de vendelgroet. Vervolgens gebruiken de leden, hun partners en onze gasten in een ongedwongen, gezellige sfeer de koffietafel in 't Gelagh. Het clubgebouw van Scouting Oisterwijk aan de Sportlaan is wederom de plaats van de feestavond. Iedereen vermaakt zich met spelletjes. Verschillende keren rollen de bingo-balletjes.

Het is weer een 'vroege Pasen' wordt gezegd, als wij op 28 maart de Paasverschieting beleven. De jeu de boulesbaan wordt intensief gebruikt. Vanwege een schraal zonnetje en een frisse wind zijn de meesten dik gekleed. In het gildelokaal hangt een aangename warmte. Leuk dat nagenoeg iedereen er is.

Samen met vele anderen sluiten de vijf gilden in de gemeente Oisterwijk zich op woensdag 4 mei 2016 aan bij de Nationale Dodenherdenking. Het wordt door velen bijzonder op prijs gesteld dat wij - samen met onze Moergestelse en Heukelomse gildevrienden - met een zeer goede vertegenwoordiging aanwezig zijn.

Niet alleen plezier, maar vooral ook een middag van saamhorigheid onder allen. Het mindere weer kan geen spelbreker zijn. Met een gevoel van voldoening beleven wij de Regio Wip Verschieting op zondagmiddag 22 mei bij ons gilde. Ongeveer 90 bezoekers bevolken het gildeterrein, waaronder 68 deelnemers aan de wedstrijd. De Regio Wip Verschieting, een wedstrijd tussen 10 handbooggilden uit Alphen, Bergen op Zoom, Diessen, Gilze, Haaren, Lage Mierde, Loon op Zand, Moergestel, Oisterwijk en Raamsdonk, wordt dit jaar door ons gilde georganiseerd. Aan de verschieting met de handboog op wip nemen zowel gildebroeders, gildezusters en jeugdleden deel. Primair vijftien pijlen door iedere deelnemer, verdeeld over drie bomen. Een boom op het eigen terrein, twee bomen in het Lindepark. Ons gilde eindigt als vierde. Jo Scholtze wint de eerste prijs bij de 65-plussers, Rick Massuger is met tien treffers de beste schutter bij de jeugd tot en met 15 jaar.

Het gilde Sint Antonius en Sint Sebastiaan uit Haaren bestaat 400 jaren. Dit jubileum wordt niet groots gevierd met een gildefeest, maar met een wedstrijd in verschillende disciplines: handboog op wip, handboog op doel, gelukschieten op de wip en jeu de boules. Vanwege onze zeer goede vriendschappelijke band met dit gilde zijn wij op zondag 5 juni met een mooie afvaardiging aanwezig.

Met 44 andere gilden uit vooral de kring Baronie en Markiezaat, trekken wij op zondag 19 juni in een optocht door Alphen. Het plaatselijke Sint-Willibrordusgilde viert na heroprichting het vijftigjarig bestaan. Jammer is het te moeten vaststellen dat het gilde maar met acht leden vertegenwoordigd is. Wij zijn niet gewend huiswaarts te keren met maar één prijs; de handboogschutters ervaren een zware concurrentie. Rick Massuger redt de eer van het gilde met de 1ste prijs handboogschieten op wip voor de jeugd tot en met 15 jaar.

De verschieting om de Oisterwijkbokaal is op woensdag 22 juni bij het Moergestelse gilde Sint Catharina. De kruisboog is het wapen waarmee de strijd wordt aangegaan. Ons gilde sluit de rij.

Voorafgaand aan het koningschieten is op donderdagavond 14 juli de verschieting op de 'leugenvogel'. Jo Scholtze wordt winnaar. Enige dagen later is het tijdens het kermisweekend van zondag 17 en maandag 18 juli een en al traditie en gezelligheid bij het gilde. De gildebroeders en gildezusters zijn op het fraaie gildeterrein in het Lindepark actief vanwege het driejaarlijkse Koningschieten. Om negen uur zijn de leden en hun partners uitgenodigd bij de terugtredend koning voor een ontbijt. Na de eucharistieviering in de Joanneskerk kan burgemeester Hans Janssen rond halftwee met drie ereschoten de strijd om de felbegeerde titel openen. Een luid applaus klinkt van de tientallen aanwezige bezoekers, als Frank van Loon (27) in het 133ste schot de laatste resten van de houten vogel er af schiet en daarmee voor de tweede keer achter elkaar de koningstitel verovert. Na het drinken van de erewijn wordt nog lang nagepraat. De volgende dag begint wéér met een ontvangst bij de gildekoning. Vervolgens zijn alle jeugd, dames en heren op het gildeterrein voor de verschieting op de twee 'prijsvogels'. Anton van Loon en Jan-Frans Knevel schieten op de vogels alsof ze koning willen worden.

Zondag 9 oktober viert diaken Kees Schrama van de Joanneskerk zijn zilveren jubileum. Het gilde luistert de eucharistieviering op, brengt op het gazon tegenover de kerk de vendelhulde en geniet van de genoeglijke stemming in de pastorietuin.

Soms heb je het idee dat de tijd snel gaat. Zondag 16 oktober is het al weer de afsluiting van het schietseizoen en worden na afloop van een gezellige middag de winnaars in het zonnetje gezet. Rick Massuger heeft zowel het beste resultaat bereikt op de wip als op doel. Loek Vink heeft op doel het meeste aantal keren in zowel de één als de zes geschoten. Jo Scholtze, wie anders, heeft het beste gescoord met het op doel schieten in ring acht.

Buurten en lachen hoort bij het gilde. De Keuvelavond op donderdag 15 december is een gezellige onderbreking in de winterperiode.

Leden

Tijdens de ledenvergadering van 3 november worden Amanda Brekelmans (27), vriendin van onze vaandrig Bart Schilders, Melanie Schoonus (26) en haar partner Wilfred Notenboom (36) toegelaten als lid van het gilde. Melanie en Wilfred zijn dit jaar al een aantal keren bij een gildeactiviteit geweest. Verschillende leden van het gilde kennen beiden vanwege ontmoeting in 'het Oisterwijkse'.

Wat is nog meer memorabel?

Peter van Loon, Frank van Loon en Loek Vink reizen op maandag 4 juli naar Moergestel. Namens ons gilde bezoeken zij het koningschieten bij het gilde Sint Sebastiaan en Barbara en zien hoe Adrie Burgers met een hoofdwond de nieuwe koning van het gilde wordt.

In de zomerperiode verblijft de Hongaars-Amerikaanse keramiek kunstenares Timea Tihanyi in het Europees Keramisch Werk Centrum (EKWC) in Oisterwijk. Het gilde is inspiratie voor haar; de cultuur en geschiedenis hebben haar belangstelling. Verschillende keren komt zij op zondag schieten met de handboog. Zij maakt een pijl en een koningsvogel.

Tijdens de Hoofdliedendag van de NBFS op zaterdag 8 oktober, wordt onze gildebroeder Jack Goudsmits nog een keer in het zonnetje gezet vanwege zijn inzet gedurende 20 jaren. De onderscheiding – het Zilveren NBFS medaillon - heeft hij vorig jaar al ontvangen bij zijn afscheid als Kringhoofdman. Voor Gerdie Knevel en zijn moeder Jo Goudsmits krijgt deze dag een aangename wending. Enkel naar Den Bosch om de eucharistieviering in de Sint Jan te bezoeken, worden zij uitgenodigd mee te gaan naar het Provinciehuis.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert op dinsdag 15 maart en donderdag 27 oktober. Door het jaar heen bespreekt het bestuur waar nodig de 'dagelijkse gang van zaken'. De ledenvergaderingen zijn op donderdag 17 maart, dinsdag 5 juli en donderdag 3 november.